AUDYT
BEZPIECZEŃSTWA

Audyt bezpieczeństwa to usługa dla biznesu, której podstawowym celem jest uzyskanie pełnej wiedzy na temat bieżącej sytuacji w zakresie środowiska pracy, pomieszczeń, obiektów, zależności w strukturze, ochrony danych, bezpieczeństwa osób i informacji, przechowywania strategicznych danych, dokumentów, bezpieczeństwa sieci IT i wszystkich innych sfer działania, które istotnie wpływają na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie firmy.

Audyt bezpieczeństwa – na czym polega usługa?

W zależności od wskazanej przez klienta sfery, detektyw KOB GROUP skupia swoje działania i dobiera narzędzia tak, aby mieć pewność, że badany zakres zostanie sprawdzony od podstaw, szczegółowo i kompleksowo. W ramach audytu sprawdzane mogą być obiekty, pomieszczenia, osoby (pracownicy), zabezpieczenia czy stosowane w firmie ścieżki transferu informacji.

Celem jest potwierdzenie poprawności działań i wdrażanych procedur lub znalezienie ich słabych punktów, błędów i niedopilnowanych obszarów, zagrażających bezpieczeństwu danych, osób i firmy.

Audyt bezpieczeństwa – jak możemy ci pomóc?

Podczas audytu bezpieczeństwa zespół KOB GROUP składa się ze specjalistów w wąskich dziedzinach: detektywów, śledczych, specjalistów IT, techników zabezpieczeń, prawników, doświadczonych specjalistów ochrony i innych.

Wszystkie prowadzone czynności mają na celu wykrycie nieprawidłowości, zaniedbań i słabych punktów, które mogą w jakikolwiek sposób narazić firmę na straty lub inne niebezpieczeństwa. Efektem współpracy jest szczegółowy raport, w którym oznaczone zostają sfery wymagające działań i dopracowania wraz z zaleceniami, jakich środków należy użyć, aby przywrócić równowagę w obrębie szeroko pojętych zasad bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 24/7

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ:

FORMULARZ KONTAKTOWY
  KOB GROUP Kompleksowa ochrona biznesu, detektywi

  Agencja detektywistyczna KOB GROUP
  ul. Trakt Lubelski 225 D
  04-667 Warszawa
  +48 730 730 033
  biuro@kobgroup.pl
  24h / 7dni