założenie podsłuchu CZY DETEKTYW MA PRAWO ZAŁOŻYĆ PODSŁUCH OSOBIE OBSERWOWANEJ?

Czy detektyw ma prawo założyć podsłuch osobie obserwowanej?

Jednym z najczęstszych zleceń, jakie otrzymuje agencja detektywistyczna, jest zdobycie informacji na temat jakiejś osoby np. małżonka klienta lub jego pracownika. Wykonanie takiego zadania w wielu sytuacjach ułatwiłoby podłożenie pluskwy. Dowiedz się, czy prywatny detektyw ma prawo założyć podsłuch osobie obserwowanej. Co na ten temat wskazują obowiązujące przepisy?

Kiedy podłożenie podsłuchu pomogłoby w pracy detektywa?

Usługi świadczone przez biura detektywistyczne co do zasady skupiają się na pozyskiwaniu informacji, które powszechnie nie są znane lub wręcz są ukrywane przed innymi. Ich zdobycie wymaga zatem zastosowania różnych metod śledczych i narzędzi. Do tych ostatnich można zaliczyć podsłuch, czyli miniaturowe urządzenie elektroniczne wyposażone w mikrofon i nadajnik, które służy do słuchania i nagrywania rozmów innych osób bez ich wiedzy.

Pluskwy są powszechnie stosowane przez służby wywiadowcze i policję, byłyby też zatem pomocne w czynnościach detektywistycznych. Prywatny detektyw mógłby dzięki nim np. zdobyć dla klientki dowody na zdradę małżonka albo ustalić, który z pracowników zleceniodawcy wynosi poufne dane z jego firmy. Niestety, obowiązujące przepisy zakazują detektywom stosowania podsłuchów.

Dlaczego prywatny detektyw nie może założyć podsłuchu?

Do zakładania podsłuchów w Polsce uprawnione są wyłącznie służby państwowe, takie jak Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, czy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ustawa o usługach detektywistycznych wyraźnie wskazuje, że wykorzystywanie przez detektywów metod zastrzeżonych dla powyższych organów podlega karze – grzywny, ograniczenia lub nawet pozbawienia wolności. Podobne kary za wykorzystywanie podsłuchów do pozyskiwania informacji przez osoby nieuprawnione przewiduje również art. 267 Kodeksu karnego. Przepis ten dotyczy nie tylko agencji detektywistycznych, ale także ich klientów, którzy nie powinni na własną rękę zakładać pluskiew np. swoim małżonkom czy pracownikom.

Jak detektywi zdobywają informacje bez podsłuchów?

Każdy dobry detektyw ma odpowiednią wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu na pozyskanie informacji bez konieczności używania podsłuchów. W tym celu wykorzystuje różne metody operacyjne, do których należy zaliczyć przede wszystkim analizę dokumentów, wywiad środowiskowy czy obserwację. Warto też wiedzieć, że choć detektyw nie może montować w pomieszczeniach urządzeń nagrywających dźwięk lub obraz, może je stosować w miejscach publicznych, czyli np. robić dyskretnie zdjęcia obserwowanej osobie.

Detektywowi możesz zlecić wykrywanie podsłuchów

Jak już wiemy, biura detektywistyczne nie mają prawa podkładać pluskiew osobom obserwowanym. Można im natomiast zlecić wykrywanie podsłuchów. Urządzenia takie są bowiem dostępne w sprzedaży i niestety wiele osób wykorzystuje je nielegalnie do podsłuchiwania np. partnerów życiowych, konkurentów biznesowych czy urzędników. Do wykrycia podsłuchów i ukrytych kamer potrzebny jest specjalistyczny sprzęt i dysponują nim wyłącznie najlepsze agencje detektywistyczne. Jeśli więc podejrzewasz, że ktoś Cię podsłuchuje w domu lub pracy, zgłoś się do detektywa, a ten na pewno pomoże Ci rozwiązać problem.

Biuro detektywistyczne Warszawa tani detektyw warszawa KOB GROUP

KOB GROUP Kompleksowa ochrona biznesu, detektywi

Agencja detektywistyczna KOB GROUP
ul. Trakt Lubelski 225 D
04-667 Warszawa
+48 730 730 033
biuro@kobgroup.pl
24h / 7dni