Czy detektyw może zeznawać w sądzie KOB GROUP CZY DETEKTYW MOŻE ZEZNAWAĆ W SĄDZIE?

Czy detektyw może zeznawać w sądzie?

Zdarzają się sytuacje, których finał znajduje rozwiązanie w sądzie. Wtedy zainteresowani zmuszeni są do poszukiwania świadków i zbierania informacji, które mogą okazać się kluczowe. Jedną z osób, wnoszących dane do sprawy, jest prywatny detektyw. Rozwody, ucieczki, kradzieże, a nawet takie sytuacje jak ustalenie opieki nad dzieckiem są postępowaniami, w których może przydać się materiał dowodowy zebrany przez agencję detektywistyczną podczas śledztwa. Zastanawiasz się, jaki ma to związek z dyskrecją gwarantowaną przez doświadczonych specjalistów i jak prawidłowo wykorzystać zdobyte fakty? Dowiedz się więcej z poniższego artykułu.

Czy zeznania detektywa mogą przydać się w sądzie?

Właściwie w każdej sprawie, w której rozpoczęto współpracę z prywatnym detektywem, zebrany materiał dowodowy może mieć znaczenie podczas rozwiązywania sporu. Zarówno w kwestiach związanych z bliskimi osobami, np. postępowaniach o rozwód, a także współpracownikami, jak oskarżenia o kradzież czy mobbing, specjalista zbiera szereg faktów, mając na celu ochronę i wsparcie swojego zleceniodawcy. Zdobyta przez agencję detektywistyczną wiedza i racjonalna ocena sytuacji są często bardzo istotnym zdaniem w prowadzonym postępowaniu. Dlatego najlepiej jest dokładnie przedyskutować problematyczną sytuację z zaangażowaną osobą i ocenić, jak bardzo jej zeznania mogą okazać się kluczowe albo pomóc w przedstawieniu swoich racji w sądzie.

Kiedy detektyw może zeznawać w sądzie?

Właściwie zawsze – jeśli sytuacja tego wymaga i obie strony się na to decydują lub zdobyte informacje są istotne w prowadzonym procesie. Specjaliści mogą pomóc wygrać sprawę rozwodową, rozwiązać spór czy konflikt między pracownikiem a pracodawcą, kiedy problem znajduję finał w sądzie. Dla wielu osób podczas nawiązywania współpracy istotna jest przede wszystkim dyskrecja – agencja detektywistyczna deklaruje i ustala zakres działań ze swoim zleceniodawcą, dbając o jego bezpieczeństwo, ale również samopoczucie. Zdarza się, że strona korzystająca z usług prywatnego detektywa nie chce, żeby zeznawał on w sądzie. Jest to możliwe i zależy od decyzji osoby poszkodowanej lub oskarżonej. Są jednak sprawy, w których to sąd decyduje o konieczności złożenia zeznań przez detektywa.

Zwolnienie z tajemnicy zawodowej

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dopuszcza się możliwość współpracowania obrońcy jednej lub obu stron sporu z agencją detektywistyczna i wykorzystania zebranych materiałów w procesie. W takiej sytuacji prywatny detektyw między innymi nawiązuje relację z osobą, która wnosi nowe informacje istotne w zeznaniach. Jest to często wykorzystywane przez osoby, które zastanawiają się jak wygrać sprawę rozwodową czy próbują poradzić sobie z mobbingiem. Sytuacja jednak nie jest taka prosta, bo analizując przepisy, warto zwrócić uwagę na fakt, że materiał dowodowy zebrany przez detektywa nie zawsze stanowi stricte dowód w procesie np. karnym, ale wnosi ważne informacje, które mogą być wykorzystane w celu potwierdzenia nagromadzonych dokumentów, zeznań świadków, opinii, nagrań czy zdjęć w konfliktowej sprawie.

W związku z tym zakłada się, że oskarżony oraz jego obrońca, korzystając z pomocy prywatnego detektywa, zbierają nie dowody, a informacje mające znaczenie dowodowe, które za zgodą odpowiedniego organu, mogą zostać wniesione do sprawy. Z racji tego, że obrońca ma pozwolenie na takie umotywowanie składanych zeznań, zakłada się, że współpracowanie z agencją detektywistyczną jest dozwolone. Najczęściej jednak powierzanym jej zadaniem jest pozyskanie albo sprawdzenie wiarygodności świadka w prowadzonym procesie. Jednym ze sposobów na przedstawienie zebranych danych jest sporządzenie przez detektywa notatki służbowej, a następnie przedłożenie jej w organie procesowym, z prośbą o wezwanie konkretnej osoby w roli świadka w postępowaniu.

Ważne jest jednak to, że zebrane przez detektywa materiały dowodowe, muszą być pozyskane legalną drogą, czyli m.in. zarejestrowane w miejscach publicznych (chyba że detektyw otrzymał zaproszenie na teren prywatny). Zdarza się, że zdobyte informację mają charakter poufny i nie powinny być wykorzystywane, jeśli druga strona sobie tego nie życzy lub jest nieświadoma sytuacji. Dlatego agencja detektywistyczna często powiadamia organ prowadzący postępowanie o nawiązaniu umowy z jedną ze stron. Dzieje się tak w sprawach prywatnych, takich jak rozwody czy inne rodzinne spory.

Agencja detektywistyczna – możesz zaufać profesjonalistom

Istotnym elementem w każdym sporze sądowym, jest ocena, czy informacje zdobyte przez agencję są kluczowe w dążeniu do rozwiązania, czy też nie. Materiał dowodowy zebrany przez detektywa podczas toczącego się procesu może być potwierdzeniem wiarygodności świadka lub informacji stanowiących dowód w sprawie. Prywatny detektyw w Warszawie, na podstawie swojej wiedzy, jest w stanie uzyskać szereg danych ważnych dla jednej ze stron konfliktu, ale ich wykorzystanie jest kwestią sporną, indywidualną i uzależnioną od wielu czynników. Dlatego osoby planujące rozwód czy inny proces, powinny skonsultować taką decyzję ze swoim obrońcą i podjąć racjonalne kroki, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Wsparcie biura detektywistycznego może okazać się dobrą drogą do osiągnięcia celu jednej ze stron.

Usługi detektywistyczne Warszawa tani detektyw warszawa KOB GROUP

KOB GROUP Kompleksowa ochrona biznesu, detektywi

Agencja detektywistyczna KOB GROUP
ul. Trakt Lubelski 225 D
04-667 Warszawa
+48 730 730 033
biuro@kobgroup.pl
24h / 7dni