detektyw warszawa CZYM JEST INFILTRACJA I JAK DETEKTYW JĄ WYKORZYSTUJE W SWOJEJ PRACY?

Czym jest infiltracja i jak detektyw ją wykorzystuje w swojej pracy?

W naszym biurze w Warszawie detektywi zajmują się różnymi sprawami i przy każdej z nich muszą stosować odpowiednie działania operacyjne. Jedną z ciekawszych metod pracy detektywa jest infiltracja. Sprawdza się ona w szczególności w rozwiązywaniu różnych problemów w zakładach pracy, gdzie zwykła obserwacja detektywistyczna okazuje się niewystarczająca. Dowiedz się, na czym polega infiltracja i kiedy warto zlecić jej przeprowadzenie.

Co to jest infiltracja?

Pojęcie infiltracji jest doskonale znane fanom kina, którzy mieli okazję oglądać film wyreżyserowany przez Martina Scorsese. W obrazie tym przedstawiono fascynującą historię członka mafii (gra go Matt Damon), który dostaje się do bostońskiej policji, aby móc ostrzegać swoich mafijnych zwierzchników przed akcjami policyjnymi oraz utrudniać ich przeprowadzanie. Jednocześnie policjant (Leonardo di Caprio) wnika w struktury mafii, by ją rozpracować i ułatwić organom śledczym jej rozbicie. Obaj bohaterowie zajmują się tytułową infiltracją.

Czym jest infiltracja? Należy ją rozumieć jako zespół czynności operacyjno-rozpoznawczych, polegających głównie na przeniknięciu do danego środowiska (infiltracja bezpośrednia) lub zyskaniu w nim sprzymierzeńca (infiltracja pośrednia) w celu otrzymania określonych informacji.

Wspomniany wyżej film świetnie oddaje zarówno sens takich działań, jak i sposób ich realizacji. Osoba zajmująca się infiltracją działa pod przykryciem, a więc na czas realizacji zadania udaje kogoś innego np. pracownika infiltrowanej organizacji. W zależności od celu operacji może jedynie obserwować dane środowisko, ale równie dobrze może być zmuszona do nawiązania bliższych relacji z jego członkami.

Infiltracja policyjna i detektywistyczna

Infiltracją zajmują się przede wszystkim organy śledcze Policji, które za jej pomocą próbują wniknąć do struktur organizacji przestępczych np. handlarzy narkotyków, złodziei samochodów czy przemytników. Takie siatki są bardzo hermetyczne i trudne do rozbicia. Problemem jest nie tylko rozpoznanie ich szefów, ale nawet wszystkich ich członków, którzy w razie wpadki nie chcą zdradzać nazwisk swoich współpracowników. Infiltracja pomaga Policji głównie w identyfikacji przestępców, lecz także w zdobyciu wiedzy na temat sposobów ich działania. W wielu przypadkach dzięki takim czynnościom operacyjnym udaje się zapobiec przestępstwom lub złapać sprawców na gorącym uczynku.

Organy policyjne dysponują znacznie większymi możliwości stosowania infiltracji niż detektywi. Przede wszystkim mają ustawową możliwość posługiwania się legalizacyjnymi dokumentami na fikcyjne dane, które ułatwiają im wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych. Detektyw takich możliwości nie ma, co nie oznacza, że nie może on dokonywać infiltracji. Jak najbardziej może i to bardzo skutecznie, tyle że bez zastosowania fałszywych dokumentów. W pewnych sytuacjach nie są one konieczne, ponieważ biura detektywistyczne najczęściej wykorzystują infiltrację do rozpoznawania rozmaitych przestępstw i nadużyć w zakładach pracy.

Infiltracja detektywistyczna jako skuteczny sposób na rozwiązanie problemów w firmie

Zlecenie weryfikacji pracowników jest coraz częstszym zadaniem, z jakim musi mierzyć się detektyw w Warszawie i w wielu innych miejscach w Polsce. Szefowie firm widzą bowiem w tym jedyny sposób na rozwiązanie rozmaitych problemów w zakładzie pracy, takich jak np.:

  • kradzieże,
  • niszczenie mienia firmy,
  • sabotaże,
  • mobbing,
  • molestowanie seksualne.

Tego rodzaju zjawiska wpływają negatywnie na działalność firmy i w wielu przypadkach trudno je wyeliminować ze względu na brak dowodów. Często zdarza się, że szefostwo jedynie dostaje sygnały o niepokojących zdarzeniach, natomiast nie może ustalić, kto jest za nie odpowiedzialny i czy rzeczywiście jest to jeden z pracowników. Warto więc najpierw zrobić rozpoznanie sytuacji, a dopiero potem podjąć decyzję o konkretnych krokach zmierzających do zlikwidowania patologicznych zjawisk w firmie.

Na czym polega weryfikacja pracowników za pomocą infiltracji?

Opisywana weryfikacja pracowników na terenie zakładu pracy przez detektywa z założenia powinna być przeprowadzona dyskretnie. Najczęściej więc osoba dokonująca takich czynności zostaje zatrudniona w firmie na pewien czas, by móc rozeznać się w sytuacji. Infiltracja polega tutaj przede wszystkim na uważnej obserwacji pracowników – albo wszystkich, albo tylko konkretnych, co do których istnieją już jakieś podejrzenia. Detektyw jako członek zespołu może nawiązywać z nimi normalne relacje zawodowe, a jeśli jest to konieczne, także na gruncie prywatnym. To ułatwia mu swobodne przyglądanie się pracownikom i odkrycie źródła problemu.

Do zadań detektywa należy jednak nie tylko wykrycie sprawców, ale także zebranie dowodów ich niewłaściwego zachowania lub działań przestępczych. Jest to niezwykle ważne, by firma mogła potem wobec takich osób rozpocząć oficjalne postępowanie dyscyplinarne, a tym bardziej wytoczyć przeciwko nim sprawę sądową.

Warto tutaj nadmienić, że licencjonowany detektyw ma prawo do zbierania takich dowodów – umożliwia mu to ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 273 z późn. zm.). Jednocześnie jednak prawo nakazuje detektywom dokonywanie takich czynności w sposób nienaruszający wolności oraz praw człowieka i obywatela, a także bez wykorzystywania metod zastrzeżonych wyłącznie dla organów ścigania.

Dlaczego warto zlecić detektywowi infiltrację pracowników?

Infiltracja pracowników jest najskuteczniejszym sposobem na eliminację patologicznych zjawisk w firmie, pod warunkiem, że zostanie przeprowadzona profesjonalnie. 

Dzięki pomocy detektywa przedsiębiorca może uzyskać cenne informacje na temat tego, kto dopuszcza się określonych działań, a także otrzymać na to twarde dowody. To z kolei pozwala na podjęcie konkretnych kroków w celu zlikwidowania problemu. Jak już wspomnieliśmy wyżej, taka weryfikacja pracowników jest nieoceniona przy wykrywaniu poważnych przestępstw w firmie np. kradzieży czy molestowania seksualnego, ale nie tylko. Dzięki infiltracji pracodawca może także dowiedzieć się o innych nieprawidłowościach, np.:

  • czy jego podwładny nie działa na rzecz konkurencji, np. wynosząc z firmy ważne dokumenty,
  • który z pracowników nie wywiązuje się ze swoich obowiązków,
  • jak wygląda kontakt pracowników z klientami,
  • z czego wynikają duże opóźnienia w realizacji określonych procesów itp.

Skorzystaj z pomocy detektywa i rozwiąż problemy w swojej firmie!

Infiltracja i obserwacja detektywistyczna może być pomocna w rozwiązaniu wielu problemów przedsiębiorstwa. Ponieważ jest przeprowadzana dyskretnie i profesjonalnie, nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie zakładu, a także na morale pracowników. Oficjalne działania dochodzeniowe niestety powodują takie konsekwencje. Sam fakt podejrzewania pracowników o szkodliwą działalność obniża ich motywację do pracy, nie mówiąc już o dużym ryzyku wycieku informacji na temat problemów firmy na zewnątrz. Chcąc uniknąć takich kłopotów, a jednocześnie skutecznie rozwiązać patologiczne zjawiska w firmie, można skorzystać z usług profesjonalnego detektywa, który specjalizuje się w dyskretnej weryfikacji pracowników i ich infiltracji.

Biuro detektywistyczne Warszawa tani detektyw warszawa KOB GROUP

KOB GROUP Kompleksowa ochrona biznesu, detektywi

Agencja detektywistyczna KOB GROUP
ul. Trakt Lubelski 225 D
04-667 Warszawa
+48 730 730 033
biuro@kobgroup.pl
24h / 7dni