Jak udowodnić mobbing w pracy? Pomoc prywatnego detektywa KOB GROUP JAK UDOWODNIĆ MOBBING W PRACY? POMOC PRYWATNEGO DETEKTYWA

Jak udowodnić mobbing w pracy? Pomoc prywatnego detektywa

Wyniszczająca presja, umniejszanie zasługom, traktowanie poniżej godności – mobbing w pracy przyjmuje najróżniejsze postacie. Jest przy tym nielegalny, jednak przez wzgląd na fakt, że pracownicy często są zastraszani – rzadko decydują się na walkę z nim. A można to robić skutecznie, o ile wie się, jak działać. Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą takiej praktyki i zastanawiasz się, gdzie zgłosić mobbing w pracy, jak go udowodnić i w czym pomóc może prywatny detektyw – poniższy poradnik dostarczy Ci niezbędnych informacji. Zapoznaj się z nim teraz!

Definicja mobbingu

Choć pierwotnie termin „mobbing” odnosił się do grupowej przemocy, jaką stosują dzieci w szkołach wobec słabszych jednostek, w krótkim czasie dostrzeżono podobne wzorce funkcjonujące m.in. w środowiskach pracy. Szczegółowa definicja znajduje się w Kodeksie pracy. Według niego jest to działanie lub zachowania dotyczące konkretnego pracownika albo skierowane przeciw niemu. Polega na uporczywym i trwającym dłuższy czas nękaniu lub zastraszaniu go. Jego konsekwencje stanowią np. zaniżenie oceny przydatności zawodowej, poniżenie, a nawet separowanie od zespołu, z którym działa dana osoba.

Zjawisku temu sprzyja hierarchiczna struktura środowiska, a także pewne wzajemne zależności między jego członkami. Nie oznacza to, że występuje tylko w modelu pionowym (tj. kiedy kierownik nęka pracownika). Mobbing w pracy występuje również w wariancie poziomym, gdy w sposób niewłaściwy traktują się współpracownicy tego samego szczebla.

Kiedy mówimy o mobbingu?

Działanie to przyjmuje najróżniejsze formy. Zazwyczaj tego typu zachowania ze strony osoby stosującej mobbing zaczynają się stonowanie – od sugestii lub pewnych uwag co do np. kompetencji osoby, która została obrana za cel. Z czasem jednak tego typu traktowanie ulega intensyfikacji – zarówno jeśli chodzi o częstotliwość, jak i ciężar stosowanych technik.

Ofiara funkcjonująca w takim toksycznym środowisku zmaga się nierzadko z obniżeniem samooceny, a w skrajnych przypadkach dochodzi u niej nawet do zaburzeń psychicznych. Jeśli więc rzetelnie wypełniasz swoje obowiązki, a mimo wszystko spotykasz się z jawnym i długotrwałym działaniem przeciw Tobie – być może dana osoba stosuje wobec Ciebie mobbing. Co robić, gdy ktoś w pracy Cię tak traktuje?

Mobbing – sprawa dla Państwowej Inspekcji Pracy

Niezależnie, czy zachowania te są skierowane przeciw Tobie, czy komuś innemu, wpierw należy skonfrontować się z mobbingującym. Gdy rozmowa nie przyniesie efektu – konieczne może się okazać spotkanie z przełożonym lub działem kadr. Jeśli jednak nawet takie kroki nie dają oczekiwanych rezultatów – niezbędne będzie powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy lub zgłoszenie sprawy do sądu. Pracodawca bowiem ma prawny obowiązek przeciwdziałania takim zachowaniom. Innym wyjściem jest zwrócenie się do ewentualnych związków zawodowych lub fundacji broniących praw pracownika.

Dowody przeciw mobbingowi – jak je zdobyć?

Niestety – w wielu przypadkach tego typu problemy są „zamiatane pod dywan”. Bez odpowiedniego wsparcia i udowodnienia, że padło się ofiarą takich praktyk, sytuacja nie ulegnie poprawie, a w najgorszych przypadkach bywa, że się zaostrza. Dlatego koniecznie trzeba m.in. zebrać zeznania świadków – innych współpracowników gotowych wyjawić przed sądem, jak wygląda sytuacja. Warto też próbować nagrać niestosowne zachowania mobbingującego.

Dobrym pomysłem jest sięgnięcie po pomoc, jaką zapewnia agencja detektywistyczna. Dyskrecja w zbieraniu dowodów odgrywa ogromną rolę. Oprócz tego, że taka firma dostarczy odpowiednie narzędzia, to prywatny detektyw może samodzielnie zebrać materiały przeciw mobbingującemu.

Postaw na sprawdzoną agencję detektywistyczną

Warto wiedzieć, że brak reakcji na mobbing, niezależnie, czy dotyczy on Ciebie, czy kogoś innego ze środowiska pracy, nie oznacza, że problem zniknie. Wręcz przeciwnie – nękający często czuje się ośmielony do podejmowania dalszych kroków. Dlatego zawsze należy przeciwstawiać się takim praktykom. Jeśli zaś polubowne środki nie wystarczą – konieczne jest działanie systemowe, w tym m.in. współpraca z agencją detektywistyczną, która pomoże zebrać dowody dla sądu lub PIP-u. Jeśli zależy Ci na dyskrecji i chcesz, by Twoją sprawą zajął się profesjonalny, prywatny detektyw – skontaktuj się z KOB GROUP.

Wywiad środowiskowy Warszawa tani detektyw warszawa KOB GROUP

KOB GROUP Kompleksowa ochrona biznesu, detektywi

Agencja detektywistyczna KOB GROUP
ul. Trakt Lubelski 225 D
04-667 Warszawa
+48 730 730 033
biuro@kobgroup.pl
24h / 7dni