Jakie uprawnienia posiada prywatny detektyw JAKIE UPRAWNIENIA POSIADA PRYWATNY DETEKTYW?

Jakie uprawnienia posiada prywatny detektyw?

Chcąc odszukać zaginioną osobę, potwierdzić niewierność współmałżonka bądź pozyskać dowody na nieuczciwe działania konkurencji, coraz częściej korzystamy z usług prywatnych śledczych. Dzięki nieustanie rozwijającym się technologiom mogą oni prowadzić działania operacyjne z wykorzystaniem coraz skuteczniejszych metod. Sprawdź, jakie uprawnienia daje branżowa legitymacja i kto zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych może otrzymać licencję na prowadzenie poufnego śledztwa.

Prywatny śledczy – kto może nim zostać?

Zawód ten wraz z przynależnymi mu prawami oraz obowiązkami jest bardzo precyzyjnie opisany w polskich przepisach prawnych. Ustawa z 6 lipca 2001, będąca podstawkowym aktem prawnym, który w Polsce reguluje usługi detektywistyczne, określa m.in. warunki, jakie musi spełnić kandydat chcący zostać prywatnym detektywem. Wymogów jest całkiem sporo, a najważniejsze z nich to m.in.:

  • ukończone co najmniej 21 lat,
  • wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • obywatelstwo polskie lub innego kraju UE (ewentualnie prawo do podjęcia pracy bądź prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP).

Kandydat na prywatnego detektywa w Warszawie, podobnie jak w innym regionie kraju, powinien też cieszyć się nieposzlakowaną opinią, potwierdzoną przez wojewódzkiego komendanta policji. Nie może toczyć się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo umyślne lub skarbowe, jak również nie może on być za nie skazany. Legitymacji uprawniającej do świadczenia usług detektywistycznych nie otrzymają osoby zwolnione dyscyplinarnie ze służb, np. Policji, Straży Granicznej, ABW, BOR lub SOP, a także z wojska, prokuratury czy sądu. Istotne są również potwierdzone odpowiednimi badaniami lekarskimi predyspozycje psychiczne.

Jakie uprawnienia ma osoba z licencją detektywistyczną?

Dokument, będący obiektem marzeń tysięcy śledczych, zezwala na stosowanie rozmaitych technik operacyjnych, opisanych w przywołanej wyżej ustawie. Licencja detektywistyczna wydawana jest na czas nieokreślony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata. W przypadku, gdy osoba nie posiada stałego adresu na terytorium RP, zezwolenie wydaje Komendant Stołeczny.

Do podstawowych uprawnień prywatnego detektywa należy wykonywanie usług polegających na uzyskiwaniu, przetwarzaniu oraz przekazywaniu informacji dotyczących osób, przedmiotów oraz zdarzeń będących tematem prowadzonego śledztwa. Warto dodać, że pozyskiwanie tych informacji może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy z osobą bądź podmiotem zlecającym takie usługi.

W trakcie prowadzenia swojego śledztwa prywatny detektyw może działać wyłącznie w obszarze, który nie jest przeznaczony dla organów państwa (np. służb specjalnych) zgodnie z przepisami odrębnymi. W praktyce oznacza to, że detektyw z licencją może np. wykonywać zdjęcia obserwowanej przez siebie, ale nie może wtargnąć do jej domu ani dokonać zatrzymania, np. w celu doprowadzenia na posterunek policji.

Nie ma on również prawa prowadzić kontroli operacyjnej, która z mocy odpowiednich ustaw zastrzeżona jest dla organów państwowych. Sądy kwestionują np. używanie lokalizatorów GPS montowanych w samochodach ludzi śledzonych czy stosowanie podsłuchów przez śledczych posługujących się legitymacją detektywistyczną.

Licencja prywatnego detektywa a jego obowiązki

W ramach prowadzonych przez siebie działań posiadacz licencji jest uprawniony do podejmowania czynności w sprawach dotyczących m.in.:

  • poszukiwania zaginionych oraz mienia,
  • zbierania dowodów w sprawach karnych oraz cywilnych,
  • dochodzenia roszczeń wynikających ze stosunków prawnych pomiędzy osobami fizycznymi,
  • zwalczania nieuczciwej konkurencji,
  • naruszania bądź wyjawiania tajemnicy handlowej,

a także w wielu innych obszarach oraz dziedzinach codziennego życia.

Do podstawowych obowiązków prywatnego detektywa należą: przestrzeganie zasad etyki zawodowej, bycie lojalnym wobec zleceniodawcy, a także rzetelność oraz skrupulatność przy zbieraniu materiału dowodowego. Śledczy musi przestrzegać przepisów ustawy regulującej usługi detektywistyczne, a także innych aktów prawnych, odmawiając wykonania czynności, która wymagałaby ich złamania. Prowadząc śledztwo, nie może także naruszać wolności i praw człowieka ani wyjawiać nieuprawnionym osobom pozyskanych przez siebie informacji.

Praca detektywów w świetle RODO

Osoba, która chce zostać prywatnym śledczym, musi również odbyć szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. Dysponując legitymacją detektywa, można zbierać i przetwarzać dane osób bez ich zgody, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia śledztwa. Ustawa o usługach detektywistycznych w pewnym zakresie ogranicza więc stosowanie przepisów RODO, zdejmując ze śledczych obowiązek informowania o przetwarzaniu danych osób, które są przez nich obserwowane.

Prywatny detektyw w Warszawie – zgłoś się po pomoc!

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w zgromadzeniu materiału dowodowego? Cenisz sobie dyskrecję oraz profesjonalizm? Skontaktuj się z nami już dziś i skorzystaj z naszej oferty. Pozwól, by Twoją sprawą zajęli się najlepsi prywatni detektywi w Warszawie z KOB GROUP.

Detektyw dla osób prywatnych Warszawa Detektyw Warszawa KOB GROUP

KOB GROUP Kompleksowa ochrona biznesu, detektywi

Agencja detektywistyczna KOB GROUP
ul. Trakt Lubelski 225 D
04-667 Warszawa
+48 730 730 033
biuro@kobgroup.pl
24h / 7dni