Odznaka detektywistyczna KTO MOŻE ZOSTAĆ PRYWATNYM DETEKTYWEM?

Kto może zostać prywatnym detektywem?

Głównym wymogiem pracy jako detektyw jest posiadanie odpowiedniej licencji. To ona pozwala na w pełni legalne i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków oraz rozwiązywanie powierzanych spraw przez klientów. Tytuł „detektyw” jest również ustawowo zastrzeżony tylko i wyłącznie dla osób posiadających takową licencję.

Kto może uzyskać licencję?

Jednak posiadanie licencji detektywa to nie lada wyzwanie. Aby ją uzyskać należy spełnić szereg następujących wymagań: – przede wszystkim trzeba mieć ukończone 21 lat; – mieć minimum średnie wykształcenie; – posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EFTA (konieczna biegła znajomość języka polskiego); – posiadać zaświadczenie o niekaralności; – posiadać zaświadczenie lekarskie o psychicznej i fizycznej zdolności do wykonywania zawodu; –  mieć pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych; – w ostatnich 5 latach nie być zwolnionym dyscyplinarnie ze służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, sądu, wojska, prokuratury i innych organów administracji publicznej w Polsce lub innym kraju; – posiadać nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego policji (rejonowego lub miejskiego), właściwego dla miejsca zamieszkania; – posiadać dokument potwierdzający odbycie szkolenia z zakresu zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa, a także zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Jeśli zainteresowana osoba spełnia powyższe wymagania, w celu uzyskania licencji prywatnego detektywa musi złożyć wniosek wraz z niezbędną dokumentacją do właściwego dla danego województwa Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji. 

Dodatkowe wymagania

Pomimo uzyskania niezbędnej w zawodzie detektywa licencji, jest to jedynie początek drogi na ścieżce kariery profesjonalnego i cenionego detektywa. Aby sprostać oczekiwaniom i czekającym go wyzwaniom, detektyw musi stale się rozwijać i kształcić, a także gromadzić cenne doświadczenie. Dużo czasu zajmuje także pozyskanie ważnych kontaktów, które często okazują się niezbędne w zdobyciu jakichkolwiek informacji. Zdobycie zaufania klientów oraz odpowiedniej renomy również nie jest łatwe, ale za to bardzo istotne. Każdy klient najchętniej korzysta jednak z profesjonalnych i rekomendowanych biur detektywistycznych. Prywatni detektywi Warszawa tani detektyw KOB GROUP
KOB GROUP Kompleksowa ochrona biznesu, detektywi

Agencja detektywistyczna KOB GROUP
ul. Trakt Lubelski 225 D
04-667 Warszawa
+48 730 730 033
biuro@kobgroup.pl
24h / 7dni