OBSERWACJA
OSÓB

Obserwacja osób może być niezbędna w przypadku nawiązywania współpracy z nowym partnerem w biznesie, zatrudniania strategicznego pracownika, ale również w życiu prywatnym – w przypadku potrzeby ustalenia miejsca przebywania, bądź pozyskania dowodów w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie.

Istotą obserwacji osób jest zdobycie rzetelnych informacji, dotyczących działań osoby obserwowanej. Może to dotyczyć sfery zawodowej, spotkań biznesowych i prywatnych oraz nawiązywanych kontaktów. Obserwacja osób polega na dyskretnym pozyskaniu kluczowych z punktu widzenia klienta danych. Proces przebiega w sposób zgodny z prawem i tak, aby osoba obserwowana nie wiedziała
o tym fakcie.

Obserwacja osób - jak możemy ci pomóc?

Prywatny detektyw KOB GROUP podczas obserwacji skupia uwagę na informacjach, które są istotne dla sprawy – na przykład rozkład dnia, odwiedzane miejsca, osoby, z którymi spotyka się obserwowany, ustalenie miejsca przebywania, pracy i inne. Czas trwania obserwacji jest uzależniony od jej celu – czynności śledcze prowadzimy do tak zwanego skutku.

Efektem obserwacji jest precyzyjny, opracowany przez śledczego raport, zawierający wszystkie pozyskane informacje.

Wykonywana przez naszą agencję obserwacja detektywistyczna należy do podstawowych narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy na rzecz klientów. Dzięki niej istnieje możliwość poznania skrywanych informacji na temat osób, instytucji, firm czy organizacji, do których nie da się dotrzeć innymi metodami. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu czynności związanych z obserwacją detektywistyczną, dzięki czemu wiemy, jak się za nią zabrać w sposób profesjonalny, dyskretny i zgodny z oczekiwaniami klienta. Prowadzimy wszystkie działania tak, aby znajdujące się pod kontrolą osoby podmioty nie miały żadnej wiedzy na ten temat i niczego się nie domyślały.

Skuteczna, profesjonalna i dyskretna obserwacja detektywistyczna

Równie ważne jak odpowiednie podejście i prawidłowe wykonywanie czynności jest umiejętne wykorzystanie specjalistycznego sprzętu. Dysponujemy wysoce zaawansowanym urządzeniami i narzędziami, którymi potrafimy się efektywnie posługiwać z myślą o realizacji zlecenia. Za ich pomocą dokumentujemy wyniki naszej obserwacji detektywistycznej w postaci materiałów wideo lub zdjęciowych, które można następnie wykorzystać w różnych celach, np. w ramach procesu sądowego. Gwarantujemy wysoką jakość i rzetelność pozyskanych dowodów.

Zlecona nam obserwacja detektywistyczna zawsze jest poprzedzona dokładnym rozeznaniem. Przed rozpoczęciem właściwych działań precyzyjnie poznajemy przyzwyczajenia, zachowania i plany dnia osób lub podmiotów podlegających kontroli. To szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i dyskrecji prowadzonych czynności związanych z obserwacją detektywistyczną. Co ważne, jest ona wykonywana w pełni zgodnie z prawem i wyłącznie w sposób odpowiadający obowiązującym aktualnie przepisom regulującym tę kwestię.

 

Jak działamy w ramach obserwacji detektywistycznej

Nasze zadanie polega na otoczeniu kontrolą określonych osób, tak, aby poznać odpowiedzi na pytania nurtujące klienta, takie jak np.:

• Gdzie i kiedy bywają?

• Z kim się spotykają?

• Jaki styl życia prowadzą?

• Jakim majątkiem dysponują?

• Gdzie i w jaki sposób pracują?

Ponieważ świadczymy kompleksowe usługi, wykonujemy każdego obserwację detektywistyczną rodzaju, a więc:

• dynamiczną,

• statyczną,

• hybrydową.

Dynamiczna, jak można się domyślać, polega na śledzeniu celu znajdującego się w ruchu i dotyczy np. osób podróżujących pieszo, samochodem, samolotem czy pociągiem. Niezależnie od wykorzystanego środka transportu gwarantujemy skuteczny i niezauważony przez zainteresowanego monitoring nawet na dalekich trasach. Przeciwnie wygląda detektywistyczna obserwacja o charakterze statystycznym, ponieważ dotyczy kontrolowania osób znajdujących się w jednym miejscu, np. w pracy czy na umówionym wcześniej spotkaniu. Z kolei hybrydowa łączy cechy zarówno dynamicznej, jak i statycznej, więc polega na śledzeniu celu w ruchu i w określonej, stałej lokalizacji.

Elastyczna, legalna i konsekwentna obserwacja detektywistyczna

Pracujemy w taki sposób, żeby zapewnić jak najwyższą precyzję działania, dlatego zawsze wykonujemy obserwację z udziałem co najmniej dwóch detektywów. Dzięki temu mamy pewność, że zauważymy każdą interesującą sytuację i nie przeoczymy nawet najdrobniejszego szczegółu w zachowaniu śledzonej osoby. W zależności od potrzeb i wymagań klienta monitoring może być prowadzony zarówno tylko w określonych dniach i godzinach, jak i bez przerwy. Pod tym względem zawsze dostosowujemy się do indywidualnych oczekiwań zlecającego.

Wykorzystujemy nasze doświadczenie, narzędzia i wypracowane procedury, żeby w możliwie jak najkrótszym czasie pozyskać jak najwięcej informacji i dowodów pożądanych przez klienta. Środki i techniki obserwacji detektywistycznej zawsze dostosowujemy indywidualnie do każdego zlecenia z osobna, co przekłada się na skuteczność i precyzję podejmowanych działań. Zajmujemy się śledzeniem osób niezależnie od ich miejsca pracy, trybu i stylu życia, statusu materialnego czy społecznego oraz innych zmiennych socjodemograficznych. Z powodzeniem podejmujemy się nawet najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych zleceń, które wymagają permanentnej kontroli przez długi czas w wielu miejscach.

Współpraca na uczciwych i korzystnych warunkach

Proponujemy profesjonalną obserwację detektywistyczną małżonków i żon, dzieci, pozostałych członków rodziny, pracowników, kontrahentów, przełożonych oraz innych osób, o których klient chce dowiedzieć się czegoś więcej. Zdajemy sobie sprawę z delikatności zleceń związanych ze śledzeniem, dlatego realizujemy je z najwyższą starannością i dyskrecją. Robimy wszystko, żeby kontrolowana osoba ani przez chwilę nie pomyślała, że jest naszym celem.

Z powodzeniem przeprowadzaliśmy już setki obserwacji detektywistycznych, których efektem było poznane skrywanych informacji i znalezienie odpowiedzi na często bardzo trudne pytania i problemy niemożliwie do rozwiązania w inny, standardowy sposób. Zapewniamy profesjonalną, uczciwą i bazującą na jasnych oraz niezmiennych warunkach współpracę. Zachęcamy do kontaktu każdego, kogo interesuje skuteczne śledzenie innych osób.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 24/7

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ:

FORMULARZ KONTAKTOWY
  KOB GROUP Kompleksowa ochrona biznesu, detektywi

  Agencja detektywistyczna KOB GROUP
  ul. Trakt Lubelski 225 D
  04-667 Warszawa
  +48 730 730 033
  biuro@kobgroup.pl
  24h / 7dni