Po czym poznać, że dziecko jest nękane przez nauczyciela – pomoc detektywa KOB GROUP PO CZYM POZNAĆ, ŻE DZIECKO JEST NĘKANE PRZEZ NAUCZYCIELA – POMOC DETEKTYWA

Po czym poznać, że dziecko jest nękane przez nauczyciela – pomoc detektywa

Obowiązek szkolny dotyczy wszystkich dzieci do momentu ukończenia podstawowego etapu kształcenia. W świadomości większości rodziców szkoły funkcjonują jako miejsca bezpieczne oraz przyjazne dla ich pociech. Niestety, praktyka życia codziennego pokazuje, że nie zawsze tak jest, a uczęszczanie do danej placówki przez najmłodszych z ich punktu widzenia może wiązać się z traumatycznymi przeżyciami. Przemoc i prześladowanie słabszych w ośrodkach edukacyjnych to wciąż aktualny problem. Co istotne, jej sprawcami mogą być nie tylko rówieśnicy, ale także pedagodzy. Nękanie ucznia przez nauczyciela wbrew powszechnemu przekonaniu wcale nie ma charakteru incydentalnego. Zastanawiasz się, jak rozpoznać, że Twój syn lub córka padli ofiarą takich zdarzeń oraz jak udowodnić znęcanie psychiczne nad dzieckiem? Zapraszamy do przeczytania artykułu.

Znęcanie się nad dzieckiem przez nauczyciela – jak wygląda w praktyce?

Podstawowym obowiązkiem kilkulatków i nastolatków uczęszczających do szkoły jest systematyczna nauka. Nauczyciele i wychowawcy mają prawo wymagać od ucznia zachowywania się zgodnie z obowiązującymi w danej placówce regułami oraz starannego przygotowywania się do lekcji, choćby poprzez regularne odrabianie prac domowych. Niektórzy dydaktycy wykazują jednak tendencje do przekraczania swoich kompetencji w tym zakresie. Przemoc w szkole, której się dopuszczają, może przybierać różne formy – tak fizyczne, jak i psychiczne.

Znęcanie się nauczyciela nad dzieckiem – przykłady

O cielesnym znęcaniu się nad uczniem świadczą m.in. następujące przypadki:

  • bicie i popychanie dziecka;
  • szarpanie wychowanka za włosy;
  • zaklejanie podopiecznemu ust taśmą, aby powstrzymać go przed rozmową z kolegami w trakcie zajęć.

Natomiast nękanie psychiczne przez nauczyciela przejawia się zazwyczaj w niewłaściwym traktowaniu danego ucznia – publicznie oraz na osobności. Dotyczy to głównie przypadków wyzywania kilkulatka oraz dyskredytowania wszystkiego, co mówi, nawet w przypadku udzielania przez niego prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie. Znęcania się nad wychowankiem może dowodzić także plotkowanie o nim z innymi pedagogami. Tak samo dzieje się również wówczas, gdy następuje notoryczne ośmieszanie ucznia przez nauczyciela w różnych okolicznościach.

Jak rozpoznać, że dziecko jest ofiarą przemocy w szkole?

Zastanawiasz się, jak poznać, czy prześladowanie w szkole ze strony np. wychowawcy dotyczy także Twojego dziecka? Jak wskazują specjaliści z profesjonalnej agencji detektywistycznej KOB Group, o tego typu problemach świadczą różne niepokojące sygnały. Przede wszystkim w takich przypadkach maluch przejawia niechęć do uczestnictwa w lekcjach, a na każdą wzmiankę o danym pedagogu i uczonym przez niego przedmiocie reaguje krzykiem, płaczem lub widocznym strachem i niepokojem. U ofiar przemocy szkolnej często pojawiają się wybuchy niekontrolowanej agresji skierowanej wobec innych osób. Niejednokrotnie borykają się one również z problemem bezsenności i koszmarów, a także moczenia się w nocy.

Udowodnienie winy pedagoga i dalsze kroki w sprawie

Nie wiesz, jak wygrać z nauczycielem, którego podejrzewasz o niewłaściwe traktowanie Twojej pociechy? Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki na drodze do udowodnienia winy pedagoga, najpierw porozmawiaj ze swoim synem lub córką. Potem zbierz materiał dowodowy. Pomoże Ci w tym profesjonalny podsłuch dla dziecka do szkoły udostępniony przez agencję detektywistyczną KOB Group. Wykonane w trakcie zajęć nagranie warto przedstawić dyrektorowi placówki, który powinien podjąć odpowiednie kroki na drodze do rozwiązania problemu. Gdzie zgłosić znęcanie się nad dzieckiem w szkole? Jeśli rozmowa z dyrekcją nie przyniesie spodziewanych rezultatów, wówczas należy udać się do rejonowego oddziału kuratorium oświaty. Ze zgromadzonymi dowodami można też pójść na policję albo do sądu. Interesuje Cię, co grozi za nękanie w szkole dorosłej osobie, która dopuściła się tego czynu? Zgodnie z prawem sprawca prześladowania musi liczyć się z karą pozbawienia wolności w wymiarze do 5 lat oraz zakazem wykonywania zawodu.

Obserwacja detektywistyczna Warszawa tani detektyw warszawa KOB GROUP

KOB GROUP Kompleksowa ochrona biznesu, detektywi

Agencja detektywistyczna KOB GROUP
ul. Trakt Lubelski 225 D
04-667 Warszawa
+48 730 730 033
biuro@kobgroup.pl
24h / 7dni