Postępowanie rozwodowe - po jakim czasie przychodzi pozew rozwodowy KOB GROUP POSTĘPOWANIE ROZWODOWE — PO JAKIM CZASIE PRZYCHODZI POZEW ROZWODOWY?

Postępowanie rozwodowe — po jakim czasie przychodzi pozew rozwodowy?

Sprawy o rozwód należą do najbardziej emocjonalnych i często trwają znacznie dłużej niż oczekiwaliby tego małżonkowie. Aby proces rozwodowy w ogóle mógł się rozpocząć, niezbędne jest sporządzenie stosownego wniosku, określanego jako pozew rozwodowy. Jak poprawnie go napisać, dlaczego detektyw od zdrad często okazuje się istotnym wsparciem w tego rodzaju postępowaniach i w jaki sposób strona pozwana może zareagować na otrzymanie papierów rozwodowych? Na te i inne pytania dotyczące sprawy o rozwód odpowiadamy w dalszej części artykułu. Koniecznie sprawdź nasze porady!

Jak poprawnie napisać i wnieść pozew rozwodowy?

Już na samym początku artykułu warto zaznaczyć, że nie istnieje jedna, uniwersalna odpowiedź na pytanie o to, jak wygrać sprawę rozwodową. Starannie sporządzony wniosek o rozwód z pewnością ułatwi postępowanie, jednak strony chcące zakończyć pożycie małżeńskie zwykle muszą być gotowe na dłuższą i często stresującą, sądową batalię.

Aby postępowanie mogło w ogóle się rozpocząć, niezbędne jest wniesienie do sądu stosownego pisma procesowego. Jak napisać pozew o rozwód? Dokument powinien być przede wszystkim kompletny, a więc musi zawierać wszystkie wymagane informacje. Co więcej, w przypadku ubiegania się o zakończenie małżeństwa z wyłącznej winy jednego ze współmałżonków bardzo istotne jest uzasadnienie, dlaczego domagamy się takiego rozstrzygnięcia. Ważne, by stanowisko strony pozywającej miało poparcie w niepodważalnym materiale dowodowym. Cennym wsparciem może okazać się tu prywatny detektyw, którego zakres działania obejmuje m.in. sprawy rozwodowe.

Do jakiego sądu złożyć papiery rozwodowe?

Sporządzony w dwóch egzemplarzach (jeden dla sądu, drugi dla osoby pozwanej) wniosek o rozwód składa się w sądzie okręgowym właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, pod warunkiem, że w chwili składania pozwu pozostaje on sądem właściwym dla co najmniej jednej strony postępowania. W innym przypadku pozew, do którego należy dołączyć 2 skrócone odpisy aktu małżeństwa, materiał dowodowy oraz ewentualne odpisy skrócone aktu urodzenia małoletnich dzieci, należy skierować do sądu właściwego dla aktualnego miejsca zamieszkania strony pozwanej. Opłata za złożenie pozwu wynosi 600 zł. Jeśli nie stać Cię na pokrycie takiej kwoty, możesz wnioskować o zwolnienie z zapłaty części lub całości tej kwoty.

Sytuacja, w której wniosek nie został podpisany lub opłacony, zawiera błędy, bądź gdy do pisma nie zostały złączone wszystkie wymagane dokumenty, skutkuje wezwaniem strony pozywającej przez sąd do uzupełnienia braków formalnych w ciągu 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu. Termin jest w tym przypadku nieprzekraczalny – oznacza to, że nawet prośba o jego wydłużenie nic nie da, a nieuzupełniony na czas pozew zostanie zwrócony do nadawcy, nie wywołując żadnych skutków prawnych.

Kiedy pozew dociera do strony pozwanej i jak odpowiedzieć na wniosek o rozwód?

Jeśli przesłane do sądu pismo procesowe zostało sporządzone w sposób poprawny i nie zawiera braków formalnych, odpis pozwu kierowany jest do strony pozwanej, której przysługuje dwutygodniowy termin na odpowiedź. Współmałżonek otrzymujący z sądu papiery rozwodowe ma prawo ustosunkować się do zawartych w nich informacji i przedstawić własną wersję wydarzeń. Ma także prawo do przedstawienia swoich roszczeń, mogąc np.:

 • domagać się wyroku bez orzekania o winie,
 • zażądać rozwodu z winy pozywającego,
 • wyrazić sprzeciw co do wnioskowanej wysokości alimentów ,
 • zaproponować własne rozwiązanie kwestii kontaktu z dziećmi,

a nawet nie wyrazić zgody na rozwiązanie małżeństwa. Odpowiadając na pozew, nie trzeba wnosić opłaty sądowej. Podobnie jak wniosek o rozwód, również odpowiedź musi być przesłana w 2 egzemplarzach – po jednym dla sądu oraz strony przeciwnej. Po upływie czasu na odpowiedź sąd może wyznaczyć termin pierwszego posiedzenia w sprawie rozwodowej.

Postępowanie dowodowe w sprawie rozwodowej

Jeśli strona pozywająca decyduje się złożyć wniosek o rozwód z orzeczeniem o winie, wówczas niezbędne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego w ramach procesu. Sprowadza się ono do wysłuchania stron oraz świadków i przedstawienia materiału dowodowego, zebranego np. przez prywatnego detektywa od zdrad. Celem postępowania dowodowego jest ustalenie faktyczności oraz okoliczności trwałego, zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. W przypadku uznania powództwa sąd ustala przyczyny, które skłoniły do tego stronę pozwaną. Do materiałów, mogących pomóc udowodnić winę współmałżonka, oprócz wysłuchań świadków i analizy zgromadzonych dokumentów mogą zaliczać się m.in.:

 • fotografie oraz nagrania wideo,
 • rysunki, billingi, fotokopie dokumentów,
 • nagrania audio, wiadomości SMS, e-maile,
 • zapisy rozmów prowadzonych poprzez komunikatory,
 • wydruki z portali społecznościowych.

Jak wygrać sprawę rozwodową — ważna rola detektywa od zdrad

Należy zauważyć, że sąd w postępowaniu dopuszcza wyłącznie te dowody, które zostały zdobyte w sposób legalny. W tym miejscu warto wskazać na rolę prywatnego detektywa od spraw rozwodowych, który jako profesjonalista doskonale wie, jakich metod można użyć, by zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania satysfakcjonującego orzeczenia w sprawie. Należy pamiętać, że dowody zdrady, niewierności czy nieuczciwości małżonka powinny być zdobyte nie tylko w sposób legalny, ale również nieingerujący w dobro innych lub ograniczający tę ingerencję do niezbędnego minimum. Profesjonalna agencja detektywistyczna Warszawa – sprawdź naszą ofertę i zyskaj wsparcie w postępowaniu.

Wyrok i uprawomocnienie

Orzeczenie sądu o rozwiązaniu małżeństwa ma formę wyroku i następuje po zakończeniu postępowania. Po odczytaniu sentencji oraz ustnego uzasadnienia rozpoczyna się czas potrzebny do uprawomocnienia orzeczenia, wynoszący 21 dni. Jeśli któryś ze współmałżonków chce otrzymać wyrok na piśmie, musi zawnioskować o przesłanie dokumentu. Jeżeli strona nie zgadza się z treścią wyroku, ma prawo w terminie 7 dni wnioskować o przesłanie uzasadnienia, a następnie w terminie 14 dni od jego otrzymania może złożyć apelację.

Czy sąd w każdym przypadku orzeknie rozwód?

Warto zauważyć, że uzyskanie wyroku rozwodowego nie zawsze jest możliwe. Sąd może odmówić jego orzeczenia w sytuacji, gdy:

 • godzi on w dobro małoletnich dzieci,
 • jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
 • o rozwiązanie małżeństwa wnioskuje małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia.

W tym ostatnim przypadku wyjątkiem jest sytuacja, w której druga strona wyraża zgodę na rozwiązanie małżeństwa.

Prywatny detektyw w Warszawie – wsparcie w sprawach o rozwód

Wiesz już, jak napisać pozew o rozwód i jak złożyć papiery rozwodowe. Zastanawiasz się, co zrobić, by wygrać sprawę w sądzie i udowodnić winę współmałżonka? Dobry prywatny detektyw to gwarancja profesjonalnie, dyskretnie oraz leganie przeprowadzonego śledztwa, którego efekty możesz wykorzystać w postępowaniu sądowym. Już dziś skontaktuj się z naszym biurem detektywistycznym w Warszawie i zleć niezbędne czynności śledcze profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem.

Jak wygrać sprawę rozwodową prywatny detektyw warszawa KOB GROUP

KOB GROUP Kompleksowa ochrona biznesu, detektywi

Agencja detektywistyczna KOB GROUP
ul. Trakt Lubelski 225 D
04-667 Warszawa
+48 730 730 033
biuro@kobgroup.pl
24h / 7dni