Sprawdzanie przeszłości dla osób prywatnych

Kompleksowa wiedza na temat wskazanej osoby może być istotna na wielu płaszczyznach. Począwszy od kwestii związanych z życiem zawodowym, przez chęć nawiązania relacji biznesowych i prywatnych, planowane zakupy, inwestycje czy wejście w biznesowe układy i spółki z osobą, o której zbyt mało wiemy, planowane związki partnerskie i wynikający z braku wiedzy niski poziom zaufania czy podejrzenia braku uczciwości oraz podawanie fałszywych informacji – zakres sytuacji, w których pełna wiedza na temat przeszłości ma kluczowe znaczenie jest bardzo szeroki.

Sprawdzanie przeszłości – jak możemy ci pomóc?

Detektyw KOB GROUP bada w pierwszej kolejności potrzeby klienta, analizuje przyczyny badania przeszłości, aby móc jak najbardziej trafnie dobrać narzędzia i metody operacyjne do indywidualnych oczekiwań. Następnie przechodzi do czynności śledczych, zmierzających do uzyskania wyczerpujących informacji we wskazanym zakresie.

 • Ustalamy przebieg edukacji, zdobyte dyplomy, zaświadczenia.
 • Weryfikujemy historię zatrudnienia wraz z rodzajem zawieranych umów i pełnionych funkcji.
 • Ustalamy majątek, posiadane nieruchomości i dobra ruchome w trybie przeszłym oraz bieżącym.
 • Badamy przeszłość finansową – długi, zobowiązania, prowadzone postępowania egzekucyjne.
 • Sprawdzamy przeszłość prawną (wyroki cywilne, kryminalne i inne).
 • Ustalamy stan cywilny, ślady związków formalnych i nieformalnych w przeszłości
 • Prowadzimy wywiad środowiskowy skoncentrowany na ustaleniu historii nawyków finansowych, moralności, życiowych zasad, w tym również śladów istnienia nałogów i wiele innych.

Zakres prowadzonych czynności śledczych dostosowany jest każdorazowo do potrzeb i celów klienta. Współpracę finalizuje szczegółowy, obszerny raport, który zawiera wykaz wszystkich pozyskanych na temat osoby badanej informacji.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 24/7

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ:

FORMULARZ KONTAKTOWY
  KOB GROUP Kompleksowa ochrona biznesu, detektywi

  Agencja detektywistyczna KOB GROUP
  ul. Trakt Lubelski 225 D
  04-667 Warszawa
  +48 730 730 033
  biuro@kobgroup.pl
  24h / 7dni