sprawy cywilne, spadkowe, karne

SPRAWY
CYWILNE,
SPADKOWE, KARNE

Pozyskiwanie dowodów w sprawach cywilnych może w istotny sposób wpływać na przebieg i rezultat tych spraw w sądzie. Zdobyte na drodze śledztwa informacje mogą – lecz nie muszą – być wykorzystane w walce o swoje prawa osobiste.

Sprawy cywilne

Pozyskanie dowodów, które można wykorzystać w sądzie gwarantuje większą skuteczność i ochronę własnych interesów. Detektywi KOB GROUP pracują głównie w sprawach rozwodowych, wspierając osoby zdradzane w zdobyciu dowodów na niewierność partnera.

Sprawy cywilne - jak możemy ci pomóc?

W zależności od charakteru oraz specyfiki prowadzonej sprawy, śledczy zdobywają potrzebne do przeprowadzenia postępowania informacje, począwszy od ustalenia pełnych danych personalnych, adresu zameldowania, zamieszkania, miejsc przebywania, miejsc świadczenia pracy, kontaktów i innych, które mogą pomóc i wesprzeć działania klienta.
Wszystkie czynności przeprowadzane są z naciskiem na ogromną dyskrecję z absolutną gwarancją poufności. Współpraca finalizowana jest obszernym raportem, zawierającym szczegóły wszystkich ustaleń.

Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe bywają niezwykle skomplikowane ze względu na trudności w ustaleniu spadkobierców, w stwierdzeniu czy spadkobiercy żyją oraz we wskazaniu miejsca ich przebywania.
To potrafi przeciągać takie postępowania latami, utrudniając zakończenie postępowania spadkowego.

Sprawy spadkowe - niezbędne ustalenia

Detektywi KOB GROUP przeprowadzają śledztwa, zmierzające do ustalenia wszystkich niezbędnych informacji na temat spadkobiercy lub spadkobierców. Ze względu na fakt, iż testamenty zawierają często dane nieaktualne lub niezgodne ze stanem faktycznym, bardzo powszechną jest potrzeba ustalenia danych personalnych, adresu czy statusu spadkobiercy.

Sprawy spadkowe - jak możemy ci pomóc?

W zakresie działań detektywów jest ustalenie wszystkich potrzebnych informacji. W toku toczącego się śledztwa ustalamy adresy, miejsce zameldowania i zamieszkania, dane personalne, status życiowy, ustalamy czy spadkobierca żyje, a jeśli nie, dostarczamy stosowną dokumentację, potwierdzającą zgon, ustalamy powinowactwo i relacje między spadkobiercami i wspieramy działania, umożliwiające kompleksowe przeprowadzenie sprawy spadkowej.

Sprawy karne

Sprawy karne to bardzo szerokie spectrum działań. Oferujemy pomoc prawno-śledczą w toczących się i planowanych sprawach karnych. Obsługujemy osoby prywatne oraz firmy, których interesy zostały narażone w wyniku nieuczciwych działań. Pomagamy zbierać dowody, umożliwiające dochodzenie swoich praw w sądzie. Działamy również w obronie osób, które padły ofiarą nieuczciwego postępowania i grozi im wyrok skazujący, a same nie są w stanie udowodnić swojej niewinności.

Sprawy karne - broń swoich praw

Detektywi KOB GROUP dysponują szerokim pakietem kompetencji, wieloletnim doświadczeniem oraz specjalistycznym sprzętem, umożliwiającym prowadzenie najbardziej zaawansowanych postępowań śledczych. Wspieramy naszych klientów w zdobyciu dowodów, które mogą być wykorzystane w sądzie.

Sprawy karne - jak możemy ci pomóc?

Prywatny detektyw dokonuje analizy sytuacji, uwarunkowań i indywidualnych potrzeb klienta,
a następnie podejmuje działania, zmierzające do zdobycia niezbędnych dowodów. Zakres naszej działalności jest nieograniczony i zawsze dostosowany do specyfiki sprawy karnej, w której wsparcia potrzebuje klient.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 24/7

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ:

FORMULARZ KONTAKTOWY
  KOB GROUP Kompleksowa ochrona biznesu, detektywi

  Agencja detektywistyczna KOB GROUP
  ul. Trakt Lubelski 225 D
  04-667 Warszawa
  +48 730 730 033
  biuro@kobgroup.pl
  24h / 7dni