Udowodnienie przemocy domowej z pomocą detektywa UDOWODNIENIE PRZEMOCY DOMOWEJ Z POMOCĄ DETEKTYWA

Udowodnienie przemocy domowej z pomocą detektywa

Ofiary agresji ze strony domowników lub innych osób pozostających w bliskiej relacji często zostają kompletnie same ze swoim problemem. Izolacja społeczna nie sprzyja poprawie sytuacji, zwykle jedynie jeszcze bardziej ośmielając napastnika do dalszych prześladowań. Jeśli jesteś ich ofiarą bądź świadkiem i nie wiesz, gdzie zgłosić się po pomoc, koniecznie przeczytaj ten artykuł. Sprawdź, jak uwolnić się od przemocy psychicznej lub fizycznej w rodzinie i co robić, chcąc udowodnić działania agresora w walce o sprawiedliwość.

Czym jest przemoc domowa?

Jako czyny spełniające znamiona rodzinnej agresji można zakwalifikować wszelkie nadużycia w relacjach pomiędzy małżonkami, partnerami, rodzeństwem lub innymi członkami rodziny. Przemoc domowa może przybierać rozmaite postaci: fizyczną i psychiczną, ale także seksualną, ekonomiczną i emocjonalną. Bardzo często oprawca wykorzystuje fakt, że ofiara jest od niego w pewien sposób zależna. Prowadzi to do sytuacji, w których osoby poddawane agresji z jednej strony chcą uwolnić się od prześladowania, z drugiej jednak – obawiają się utraty domu lub źródła utrzymania.

Trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że wszelkie przypadki znęcania, którymi coraz częściej zajmuje się nasza agencja detektywistyczna w Warszawie, są  przestępstwem opisanym w art. 207 Kodeksu karnego. Może ono prowadzić do ciężkich obrażeń fizycznych i psychologicznych, a w skrajnych przypadkach  nawet do śmierci ofiary, dlatego w żadnym wypadku nie należy go bagatelizować.

Przemoc w rodzinie – jak zyskać pomoc?

Pierwszym i często najtrudniejszym krokiem na drodze do tego, by uwolnić się od przemocowca w rodzinie, jest zdobycie się na odwagę i podzielenie swoim problemem z zaufanymi osobami. Jeśli masz obawy, że bliscy nie zrozumieją Twojej sytuacji lub nie zapewnią Ci wsparcia, swój problem możesz zgłosić do instytucji, które w takich przypadkach jak przemoc domowa oferują profesjonalną pomoc. Należą do nich m.in.:

 • policja i prokuratura,
 • miejskie ośrodki pomocy społecznej,
 • kancelarie prawne,
 • organizacje zajmujące się pomocą ofiarom przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej i ekonomicznej,
 • prywatne agencje detektywistyczne.

W czym może pomóc prywatny detektyw?

Nieprzypadkowo na powyższej liście znalazło się również biuro zajmujące się świadczeniem usług detektywistycznych. Wsparcie, którego udzielają nasi prywatni detektywi w Warszawie, ma charakter wielowymiarowy i dotyczy m.in.:

 • zbierania dowodów – pomagamy gromadzić materiał dowodowy przeciwko sprawcom przemocy w rodzinie. Często jest on niezbędny do poniesienia przez nich odpowiedzialności karnej,
 • ochrony i monitorowania ofiar w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa oraz pomocy w zabezpieczeniu domu przed potencjalnymi atakami,
 • ustalenia lokalizacji sprawcy – w sytuacji, gdy agresor ukrywa się przed organami ścigania.

Udowodnienie przemocy domowej

Jednym z podstawowych obszarów, w których prywatny detektyw niesie pomoc ofiarom przemocy w rodzinach, jest gromadzenie dowodów na znęcanie się nad domownikami. Wielu przemocowców potrafi doskonale maskować swoje prawdziwe oblicze przed światem, przez co udowodnienie im agresji bywa bardzo trudne. Agencja detektywistyczna dysponuje szeregiem narzędzi, które pozwalają dokumentować zarówno nękanie psychiczne, jak i fizyczne lub seksualne napastowanie.

Jedną z najczęściej stosowanych metod jest rejestrowanie dźwięku lub obrazu za pomocą specjalistycznych urządzeń. Warto jednak pamiętać, że nie każdy dowód może zostać uznany przez sąd – dotyczy to np. zdobytych nielegalnie nagrań. Jak wiadomo, nagrywanie osób bez ich zgody jest zabronione, jednak w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia (a z tym wiąże się przemoc domowa) zasada ta może nie mieć zastosowania.

Wsparcie detektywa w zakresie dokumentowania agresji ma jednak szerszy wymiar niż tylko wykonywanie zdjęć czy nagrywanie scen znęcania. Jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie i nie wiesz, co zrobić, by to udowodnić, prywatny śledczy wesprze Cię również w zgromadzeniu pozostałych materiałów, takich jak:

 • raporty z interwencji policyjnych,
 • obdukcje lekarskie,
 • zeznania świadków,

oraz innych dowodów, które możesz przedstawić przed sądem. Pamiętaj, że w dzisiejszych czasach można dokumentować nie tylko fizyczne znęcanie się nad inną osobą, ale również przemoc psychiczną, seksualną czy ekonomiczną. Nieocenione w takich sytuacjach mogą okazać się wysyłane przez sprawcę e-maile i sms-y czy zeznania najbliższych.

Przemoc w rodzinie: jesteś świadkiem? Reaguj!

Bierność nie tylko ofiar, ale również pozostałych domowników ośmiela sprawców do jeszcze poważniejszych aktów agresji, skierowanych przeciwko zdrowiu fizycznemu oraz psychicznemu ich najbliższych. Jeżeli jesteś świadkiem przemocy domowej, ale boisz się zgłosić ten fakt na policję, skontaktuj się z naszą agencją detektywistyczną w Warszawie by zapewnić pomoc bliskiej osobie. Możesz również powiadomić opiekę społeczną albo jedną z organizacji wspierających ofiary rodzinnej agresji. Nie bądź bierny – zareaguj.

Prywatny detektyw dla rodzin Prywatni detektywi Warszawa KOB GROUP

KOB GROUP Kompleksowa ochrona biznesu, detektywi

Agencja detektywistyczna KOB GROUP
ul. Trakt Lubelski 225 D
04-667 Warszawa
+48 730 730 033
biuro@kobgroup.pl
24h / 7dni