przesłuchaine WSPÓŁPRACA Z BIUREM DETEKTYWISTYCZNYM

Współpraca z biurem detektywistycznym

Osoby, które nigdy nie korzystały z usług biura detektywistycznego mogą mieć obawy dotyczące skuteczności tej współpracy. Głównie ze względu na brak świadomości o tym, jak taka współpraca może wyglądać oraz jakie obie strony mają prawa i obowiązki. Aby rozwiać wszelkie obawy przygotowaliśmy kilka podstawowych informacji o zawodzie detektywa oraz jego współpracy z klientem.

Ustawa o usługach detektywistycznych

Zacznijmy od podstaw, a więc czym zajmuje się detektyw w świetle prawa? Te informacje zawarte są w ustawie z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 273 z późn. zm.). Określa ona usługi detektywistyczne jako zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. Detektyw działa tylko i wyłącznie na zlecenie konkretnej osoby (klienta). Dodatkowo ustawa zastrzega również, że czynności wykonywane przez detektywa nie mogą wkraczać w obszar zastrzeżony dla organów i instytucji państwowych (np. policji, służb specjalnych, prokuratury, itp.).

Licencja detektywa

Ważnym krokiem przed podjęciem współpracy z konkretnym detektywem jest sprawdzenie, czy posiada on odpowiednią licencję do wykonywania tego zawodu. Powszechnie dostępną ewidencję detektywów prowadzi Departament Zezwoleń i Koncesji MSW, gdzie możemy znaleźć informacje o tym, czy dana osoba posiada koncesję. Cenne informacje można również uzyskać od Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów. 

Dokumentacja współpracy

Kiedy już wybraliśmy odpowiedniego detektywa, następnym krokiem jest podpisanie z nim stosownej umowy pisemnej o świadczenie usług detektywistycznych. Istotnym obowiązkiem nałożonym na detektywa przez ustawę, w sytuacji gdy sprawa dotyczy postepowania karnego lub przestępstwa skarbowego, jest poinformowanie o zawarciu takiej umowy organ prowadzący tę sprawę. Dodatkowo takie porozumienia muszą być przechowywane przez 5 lat. Postęp każdej sprawy przebiega na współpracy z klientem, który musi przekazać detektywowi wszystkie cenne informacje i wskazówki dotyczące sprawy. Detektyw natomiast, powinien informować klienta o istotnych postępach w sprawie oraz uzyskanych, cennych informacjach. Po zakończeniu pracy detektywa, ma on obowiązek przekazać klientowi sprawozdanie informujące o tym co było przedmiotem sprawy, jakie działania i czynności zostały podjęte przez detektywa, a także jakie fakty udało mu się ustalić. Dodatkowo detektyw powinien przekazać klientowi również zebrane materiały i dowody, które potwierdzają ustalone przez niego fakty (np. zdjęcia, nagrania, przedmioty, itp.). Warto również wiedzieć, że detektywa obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych, dlatego też po zakończeniu sprawy jest on zobowiązany do zniszczenia wszelkich zebranych danych osobowych, których nie odebrał lub które nie zostały przekazane klientowi. Detektyw odpowiada również za wszystkie szkody jakie wyrządził w drodze swojego postepowania. Ponadto w sytuacji, gdy podał nam on nieprawdziwe informacje, możemy dociekać swoich praw na drodze postepowania cywilnego. Detektyw również ma swoje prawa, ma on możliwość zachowania w tajemnicy swoich źródeł informacji oraz okoliczności sprawy. Zwolnienie z przysługującego mu prawa może nastąpić tylko i wyłącznie na zasadach postępowania karnego. Firma detektywistyczna Warszawa tani detektyw KOB GROUP
KOB GROUP Kompleksowa ochrona biznesu, detektywi

Agencja detektywistyczna KOB GROUP
ul. Trakt Lubelski 225 D
04-667 Warszawa
+48 730 730 033
biuro@kobgroup.pl
24h / 7dni