WYWIAD
GOSPODARCZY

Istotą wywiadu gospodarczego jest pozyskanie i analiza danych dotyczących przedsiębiorstw. Dane mogą dotyczyć uwarunkowań prawnych, zatrudnienia, kondycji finansowej, zwyczajów handlowych
i wielu innych kwestii, sprowadzających się do możliwości oceny kondycji ekonomiczno-finansowej oraz rzetelności firmy.

Wywiad gospodarczy - jak możesz go wykorzystać?

Pozyskane drogą wywiadu gospodarczego informacje wykorzystuje się przede wszystkim do podejmowania wyważonych, popartych sztywnymi danymi decyzji biznesowych. Można w ten sposób znacząco zmniejszyć ryzyko braku rzetelności, niewypłacalności czy objawiających się inaczej przesłanek, świadczących o wątpliwej wiarygodności potencjalnego partnera w biznesie. Można
w ten sposób również pozyskać szereg informacji w sytuacjach spornych, podczas dążenia
do odzyskania zaległości finansowych od firmy – dłużnika.

Wywiad gospodarczy - jak możemy ci pomóc?

Biuro detektywistyczne KOB GROUP posiada sprawdzony zespół, który zajmuje się przeprowadzaniem profesjonalnych wywiadów gospodarczych. Z niezwykłą wnikliwością prześwietlamy wskazany podmiot. Z wywiadu gospodarczego można uzyskać szereg informacji:

 • Kompletne dane firmy.
 • Powiązania biznesowe między podległymi spółkami.
 • Majątek kontrahenta.
 • Historia finansowa – zaległości, zobowiązania, windykacje.
 • Przeszła i bieżąca kondycja finansowa.
 • Informacje o opiniach byłych partnerów biznesowych.
 • Kompleksowa struktura zatrudnienia, powiązań udziałowców, struktura własności.
 • Oficjalne, składane przez kontrahenta wnioski, w tym wnioski o upadłość.
 • Weryfikacja informacji na temat postępowania upadłościowego, naprawczego i innych.
 • Zbiór danych ogólnych – opinii klientów, byłych pracowników, podmiotów trzecich i osób współpracujących.

Detektyw przygotowuje precyzyjny raport, zawierający wszystkie pozyskane w trakcie śledztwa informacje. Kompleksowy wywiad gospodarczy przeprowadzany przez detektywów KOB GROUP pozwoli podejmować decyzje poparte realnymi danymi.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 24/7

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ:

FORMULARZ KONTAKTOWY
  KOB GROUP Kompleksowa ochrona biznesu, detektywi

  Agencja detektywistyczna KOB GROUP
  ul. Trakt Lubelski 225 D
  04-667 Warszawa
  +48 730 730 033
  biuro@kobgroup.pl
  24h / 7dni