Badania
kryminalistyczne

Badania kryminalistyczne

Badania DNA

Badania genetyczne stanowią silne narzędzie - kluczowy dowód, którego wiarygodność jest niepodważalna. Współczesne metody badawcze pozwalają na weryfikacje w zasadzie wszystkich rodzajów materiałów biologicznych, zaś wyniki badań DNA umożliwiają wykrycie sprawcy, udowodnienie jego niewinności lub powiązanie/jego brak ze sprawą.

Badania grafologiczne

Dokumenty stanowią fundament zależności, relacji i wzajemnych zobowiązań pomiędzy firmą, a partnerem biznesowym, współpracownikiem czy pracownikiem. Ich wiarygodność pozwala zyskać pewność, że zawarte w oficjalnych dokumentach dane i ustalenia są wiążące.

Badania kryminalistyczne
Badania kryminalistyczne

Badanie fonoskopijne

Badania fonoskopijne to szerokie działania w obrębie weryfikacji autentyczności nagrań, identyfikacji głosu osób na nagraniach, odczytywania zniekształconych i uszkodzonych nagrań oraz ich transferu na stenogram. Badania fonoskopijne prowadzone są w wyspecjalizowanym, wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt oraz eksperckie oprogramowanie laboratorium, z którym od lat z sukcesem współpracujemy.

Badania zapisów video

Analiza i badanie nagrań analogowych oraz cyfrowych video to usługa, której nadrzędnym celem jest weryfikacja oryginalności zapisu, identyfikacja utrwalonych miejsc, osób oraz zdarzeń, analiza ilości stworzonych kopii nagrania, wnikliwa ocena wcześniejszych ingerencji – montażu, dodania/ujęcia scen oraz wszelkich prób modyfikacji wykonanych w trybie przeszłym.

Badania kryminalistyczne
Badania kryminalistyczne

Badania fizykochemiczne

Wykonujemy kompleksowe badania fizykochemiczne substancji psychoaktywnych. W wyniku analiz jesteśmy w stanie stwierdzić bez żadnych wątpliwości z jaką substancją narkotyczną mamy do czynienia. Jeśli narkotyki pozyskane zostały w sposób, który spowodował ich zanieczyszczenie, dysponujemy sprzętem, narzędziami oraz wiedzą, które umożliwiają nam wyodrębnienie składowych części substancji psychoaktywnych, znajdujących się w mieszance.

Badania wariograficzne

Celem przeprowadzania badań wariograficznych jest stwierdzenie, czy osoba badana kłamie lub potwierdzenie jej prawdomówności. Badania na wykrywaczu kłamstw stosowane są zwykle w sprawach sądowych i są dopuszczone jako dowód potwierdzony opinią biegłego.

Badania kryminalistyczne

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 24/7

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ:

FORMULARZ KONTAKTOWY
  KOB GROUP Kompleksowa ochrona biznesu, detektywi

  Agencja detektywistyczna KOB GROUP
  ul. Trakt Lubelski 225 D
  04-667 Warszawa
  +48 730 730 033
  biuro@kobgroup.pl
  24h / 7dni