KOMPETENCJE

Kompetencje

„Wpis do rejestru działalności regulowanej MSWiA w zakresie usług detektywistycznych”
Nr: RD-100/2014

„Koncesja MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego”
Nr: L-0248/14

Kompetencje

„Licencja Detektywa” Nr: 0003607

 

Zaświadczenie potwierdzające „Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w zakresie projektowania i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopień 1-4/klas SA3-SA4 wg Normy Obronnej NO-04-A004, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania” Nr: PZT-17429

 

Zaświadczenie potwierdzające „Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej”
Nr: POF-91546

682px-Logo_ABW

„Poświadczenie Bezpieczeństwa” upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE
Nr: K0078716T

 

„Poświadczenie Bezpieczeństwa” upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą NATO SECRET
Nr: N0008224S

 

„Poświadczenie Bezpieczeństwa” upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą SECRET UE/EU SECRET
Nr: E0007624S

 

Zaświadczenie potwierdzające odbycie „Szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych i ich zastępców, oraz osób przewidzianych na te stanowiska”
Nr: 033020K

 

Zaświadczenie potwierdzające odbycie „Specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych”
Nr: 643/2007

 

Kompetencje

Certyfikat ukończenia „Szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Nr: 66/2016

Kompetencje
„Certified Internal Controls Auditor” No: 12043862
IATA
Certyfikat „Ochrony Lotnictwa Cywilnego” Nr: ASTC /M/2008/118
BSI 2

Certyfikat „Information Security Management System Auditor/Lead Auditor”
(BS ISO/IEC 27001:2005) No: PL061111-PL-2011-11-25-1532

 

Certyfikat „ISO 31000 Certified Risk Manager” No: PL140512-2

 

Certyfikat „Auditora wiodącego systemu zarządzania usługami informatycznymi wg ISO/IEC 20000” No: PL070312-6

 

Certyfikat „Auditora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania BS 25999”  
No: PL090212-5

pikw
Certyfikat „Audytora Wewnętrznego” Nr: 5584
Kompetencje

Certyfikat ukończenia „Szkolenia z Zarządzania Bezpieczeństwem Obiektów”

 

Certyfikat ukończenia „Warsztatów dla administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym nt. szacowania i zarządzania ryzykiem – proces analizy i oceny ryzyka”

 

Certyfikat ukończenia „Kursu specjalista ds. ochrony informacji niejawnych”

Ośrodek edukacyjny FORUM

Certyfikat ukończenia „Specjalistycznego szkolenia zawodowego dla menadżerów bezpieczeństwa korporacyjnego”

Certyfikat ukończenia „Specjalistycznego szkolenia z zakresu ochrony kontrwywiadowczej organizacji”

Certyfikat ukończenia „Specjalistycznego szkolenia z zakresu szpiegostwa gospodarczego i ochrony zasobów informacyjnych” organizacji”

target
Certyfikat ukończenia „Kursu Pracownika Zabezpieczenia technicznego w zakresie projektowania i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopień 1-4/klas SA3-SA4 wg Normy Obronnej NO-04-A004, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania” Nr: 43/KNO/2014
Legion-Ośrodek-Szkolenia

Certyfikat ukończenia „Kursu teoretycznego i praktycznego w zakresie szkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych, oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia” Nr: 02/01/2014


Certyfikat ukończenia „Szkolenia w zakresie wykonywania zadań członka służb porządkowych na imprezach masowych” Nr: 1/SPI/2014

Kompetencje

Certyfikat ukończenia „Szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa”
Nr: 29/2014

Kompetencje

Certyfikat ukończenia „Szkolenia z przygotowania do wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)”


Certyfikat „Znajomości przepisów o ochronie danych osobowych”


Certyfikat „Znajomości zasad zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych” Nr: 01

Hogan_Lovells_logo.spng

Certyfikat ukończenia „Szkolenia z zakresu Prawa Konkurencji”


Certyfikat ukończenia„Szkolenia z zakresu Kontroli antymonopolowej w przedsiębiorstwie”

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 24/7

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ:

FORMULARZ KONTAKTOWY
  KOB GROUP Kompleksowa ochrona biznesu, detektywi

  Agencja detektywistyczna KOB GROUP
  ul. Trakt Lubelski 225 D
  04-667 Warszawa
  +48 730 730 033
  biuro@kobgroup.pl
  24h / 7dni