PRYWATNYCH

OFERTA DLA OSÓB
Sprawy rozwodowe

Dowody zdrady nie zawsze są oczywiste, ich odkrycie wymaga bardzo dużego doświadczenia, wiedzy oraz dyskretnych metod śledczych. Rozpad małżeństwa jest bardzo dużym przeżyciem dla całej rodziny. Walka
o swoje prawa wymaga bezsprzecznego udowodnienia winy współmałżonka, który dopuścił się zdrady, natomiast wiarygodność przedstawianego w sądzie materiału dowodowego ma kluczowe znaczenie dla powodzenia sprawy. Jak więc wygrać sprawę rozwodową?

Sprawy cywilne, spadkowe, karne

Pozyskiwanie dowodów w sprawach cywilnych, spadkowych i karnych może
w istotny sposób wpływać na przebieg i rezultat tych spraw w sądzie. Zdobyte na drodze śledztwa informacje mogą - lecz nie muszą - być wykorzystane w walce
o swoje prawa osobiste.

Obserwacja osób

Obserwacja osób może być niezbędna
w przypadku nawiązywania współpracy z nowym partnerem w biznesie, zatrudniania strategicznego pracownika, ale również w życiu prywatnym – w przypadku potrzeby ustalenia miejsca przebywania, bądź pozyskania dowodów w sprawie rozwodowej
z orzekaniem o winie.

Kontrobserwacja

Kontrobserwacja polega na wykryciu oraz identyfikacji obserwatorów, którzy podjęli działania inwigilujące
i śledcze w stosunku do naszego klienta, a następnie uniemożliwienie pozyskania informacji na jego temat. Ujawnienie obserwacji przez laika nie jest wcale prostym zadaniem. Celem działań śledczych i obserwatorów jest bowiem dyskrecja i prowadzenie operacji w taki sposób, aby osoba obserwowana nie miała o tym pojęcia.

Poszukiwanie osób

Poszukiwanie osób przybiera bardzo różne formy. Zdarzają się sytuacje, w których osoba poszukiwana ukrywa się intencjonalnie, a jej działania skoncentrowane są na zacieraniu swoich śladów
i unikaniu odnalezienia. W wielu przypadkach poszukiwanie osób zaginionych sprowadza się do odszukiwania śladów osób, które z różnych przyczyn nie mogą wrócić do bliskich.

Wywiad środowiskowy

Detektywistyczny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu zebrania jak najszerszych i wyczerpujących informacji na temat osoby poddawanej wywiadowi. Wywiad środowiskowy może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i firm. W obu przypadkach istotą usługi jest w pierwszej kolejności analiza nadrzędnych celów klienta (do jakich czynności, decyzji czy w obrębie jakich okoliczności życiowych zbierane są informacje), a po uzyskaniu wiedzy dotyczącej potrzeb, przeprowadzenie starannego i wnikliwego wywiadu środowiskowego, który może dostarczyć ogromnie dużo informacji na temat badanego podmiotu.

Ustalenia MAJĄTKOWE

Ustalenia majątkowe to usługa, której nadrzędnym celem jest uzyskanie szczegółowych informacji na temat stanu posiadania dłużnika. Nie ma znaczenia, czy jest to firma czy osoba prywatna. Ustalenia majątkowe pomagają zyskać realny obraz sytuacji, który wspiera skuteczność działań egzekucyjnych.

Ustalenia danych

Ustalenie danych to usługa, której istotą jest zwykle zdobycie potwierdzonych danych osobowych badanego podmiotu. Celem zdobycia takich informacji mogą być toczące się postępowania sądowe, próby kradzieży
i innych, niezgodnych z prawem czynności, uchylanie się od zobowiązań finansowych, urzędowych, postępowanie sądowe, poszukiwanie krewnych, z którymi utracono kontakt i wiele innych.

Sprawdzanie przeszłości

Kompleksowa wiedza na temat wskazanej osoby może być istotna na wielu płaszczyznach. Począwszy od kwestii związanych z życiem zawodowym, przez chęć nawiązania relacji biznesowych i prywatnych, planowane zakupy, inwestycje czy wejście w biznesowe układy
i spółki z osobą, o której zbyt mało wiemy, planowane związki partnerskie i wynikający z braku wiedzy niski poziom zaufania czy podejrzenia braku uczciwości oraz podawanie fałszywych informacji – zakres sytuacji,
w których pełna wiedza na temat przeszłości ma kluczowe znaczenie jest bardzo szeroki.

WINDYKACJA

Odsetek niepłaconych należności staje się w Polsce coraz wyższy. Zobowiązania dotyczą zarówno umów biznesowych, jak i prywatnych, cywilno-prawnych
i innych. Nierzetelność płatników może w istotny sposób wpływać na stabilność i sytuację finansową wierzycieli. Samodzielne próby odzyskania swoich pieniędzy nie zawsze jednak okazują się skuteczne.

Wykrywanie podsłuchów, kamer, lokalizatorów GPS

Obawiasz się, że mogłeś paść ofiarą nielegalnego pozyskiwania danych z wykorzystaniem podsłuchów i aparatury szpiegującej? To coraz bardziej powszechny proceder, o którym bywa głośno w świecie biznesu, polityki, ale również życiu osobistym. Innowacyjne urządzenia szpiegujące i monitorujące są coraz bardziej zmyślne i powszechnie dostępne. Nie oznacza to jednak, że nie można chronić swojego biznesu przed działaniami nieuczciwej konkurencji.

Oprogramowanie szpiegowskie w telefonie, komputerze

Wraz z rozwojem technologii, telefony przestały być już tylko narzędziem do wykonywania połączeń telefonicznych i wysyłania smsów. To zwykle nasze osobiste bazy danych - archiwa, w których przechowujemy i z pomocą których przetwarzamy ogromne ilości informacji. Informacje bywają swobodne, sprowadzające się do luźnych kontaktów międzyludzkich i podtrzymywania osobistych relacji, ale bywają również newralgicznymi danymi strategicznymi - zarówno
w obszarze życia osobistego, jak i zawodowego czy politycznego.

Ochrona osobista VIP

Ochrona osobista VIP to usługa, której istota polega na zapewnieniu bezpieczeństwa naszym klientom. Podejmujemy współpracę z osobami fizycznymi, firmami, celebrytami, politykami. Podejmowane podczas ochrony działania dostosowane są do indywidualnych potrzeb oraz okoliczności.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 24/7

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ:

FORMULARZ KONTAKTOWY
    KOB GROUP
    ul. Redutowa 46/18
    +48 730 033 033
    biuro@kobgroup.pl
    24h / 7dni