Jak wygląda wywiad środowiskowy prowadzony przez detektywa?

Detektywi Warszawa ›› Jak wygląda wywiad środowiskowy prowadzony przez detektywa?

Jak wygląda wywiad środowiskowy prowadzony przez detektywa?

Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest przez detektywa. Ma na celu ustalenie i zdobycie największej ilości informacji, aby na podstawie uzyskanych informacji można było ustalić jak najdokładniej sytuację w jakiej znalazła się dana osoba. Dzięki przeprowadzonemu wywiadowi detektyw dokonuje jej analizy i oceny oraz formułuje wnioski, które stanowią podstawę planowania dalszej pracy. Poniżej znajdziecie najpotrzebniejsze informacje o tej formie wywiadu środowiskowego.

Spis treści

Cechy dobrze przeprowadzonego wywiadu

Prywatny detektyw musi potrafić rozmawiać z ludźmi, aby zdobyć interesujące go informacje, dlatego bardzo ważne są umiejętności socjotechniczne, które polegają na doborze właściwej komunikacji oraz perswazji. Należy wiedzieć, że nikt nie ma obowiązku rozmowy z prywatnym detektywem, wszystko zależy od niego, jaką taktykę przyjmie, aby przekonać obce osoby do rozmowy. Jeżeli prywatny detektyw nie ma pewności czy przebieg rozmowy nie zostanie powtórzony osobie, na temat której przeprowadzał wywiad, musi poprowadzić dialog w sposób umiejętny, tak aby całą sprawę rozmyć. Detektyw nie może podejść do wytypowanej osoby i w pierwszym zdaniu zapytać o badaną osobę, sprawę. Musi tak prowadzić rozmowę, żeby płynnie przejść do tematu interesującej go osoby. Rozmowa powinna być przeprowadzona w taki sposób, aby ten, z którym się rozmawia, finalnie uznał całą sytuację za pogawędkę o niczym. Nie może wzbudzać podejrzeń. Bardzo ważne jest dostosowanie się do rozmówcy, odpowiednie słownictwo oraz kulturalne podejście.

Wywiad środowiskowy – do czego służy?

Podczas takiego wywiadu doświadczeni detektywi dzięki dyskretnie przeprowadzonym czynnościom są w stanie zebrać wiele pomocnych informacji, dotyczących między innym:

  • miejsca zamieszkania,
  • wykonywanego zawodu,
  • stanu zdrowia, chorób,
  • trybu życia,
  • zarobków,
  • relacji damsko-męskich oraz statusu związku,
  • nałogów, uzależnień i innych problemów,
  • znajomości,
  • kontaktów biznesowych.

Jest wiele sytuacji, w których dowody zebrane w trakcie wywiadu środowiskowego mogą stać się kluczowe, bardzo przydatne. Materiały pozyskane podczas wywiadu środowiskowego pozwolą na weryfikację kwalifikacji opisanych w CV przez przyszłego pracownika lub sprawdzenie wierności partnera, a także namierzenie stalkera. Również w przypadku porwań, zaginięć czy oszustw wywiad środowiskowy jest sposobem, dzięki któremu detektywi potrafią dojść do wielu istotnych informacji. Zdobyta przez nich wiedza pomoże ochronić przed zewnętrznymi zagrożeniami takimi jak: uzależnienia, nieodpowiednie towarzystwo, zdrada, a nawet pedofilia. Dyskretność i efektywność to najważniejsze w tym przypadku cechy. Biuro detektywistyczne Warszawa KOB GROUP