Czym jest biały wywiad (OSINT)?

Czym jest biały wywiad (OSINT)?

Podstawową techniką, jaką w swojej pracy wykorzystuje prywatny detektyw, jest biały wywiad. W prostym ujęciu polega on na wyszukiwaniu informacji na temat osób i firm z ogólnie dostępnych źródeł, czyli np. publicznych rejestrów lub internetu. Dowiedz się, czym dokładnie jest biały wywiad, jak się go przeprowadza oraz w jaki sposób posługuje się nim agencja detektywistyczna przy rozwiązywaniu różnych spraw.

Spis treści

Biały wywiad – co to jest OSINT?

Słowo „wywiad” ma wiele znaczeń, ale w kontekście działalności detektywistycznej należy go rozumieć jako metodę pozyskiwania informacji, które nie są powszechnie znane, najczęściej na temat osób lub podmiotów gospodarczych. Pod względem sposobu ich zdobywania wyróżnia się między innymi czarny wywiad i biały.

Czarny wywiad polega na gromadzeniu danych z wykorzystaniem nielegalnych metod, a więc np. poprzez zakładanie podsłuchów, kradzież dokumentów, przeszukiwanie osobistych rzeczy bez wiedzy ich właściciela, czy włamywanie się na konta internetowe. Za takie czynności można nawet iść do więzienia, dlatego nie może się do nich posunąć żaden dobry detektyw. Prawo do stosowania takich metod i to w ograniczonym zakresie, mają jedynie służby wywiadowcze działające w strukturach wojskowych i policyjnych.

Nietrudno się domyślić, że biały wywiad jest przeciwieństwem czarnego. W języku angielskim nosi on nazwę OSINT. Jest to akronim od wyrażenia Open Source Intelligence, które oznacza nic innego jak wywiad z otwartych źródeł. W jego przypadku bowiem zdobywa się informacje wyłącznie z legalnych zasobów danych, które są powszechnie dostępne i których wykorzystywanie jest dozwolone.

Najważniejsze źródła informacji w białym wywiadzie

Do podstawowych źródeł informacji wykorzystywanych w białym wywiadzie zaliczamy:

  • ogólnie dostępne rejestry – np. sądowy rejestr spółek KRS, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych, Centralna Ewidencja Pojazdów, rejestry dłużników BIG,
  • archiwa państwowe,
  • media tradycyjne – prasa, telewizja i radio,
  • publikacje – np. analizy i raporty finansowe na temat spółek,
  • internet – m.in. media społecznościowe, fora, artykuły na portalach, blogi, witryny przedsiębiorstw, katalogi branżowe, zdjęcia, mapy itp.

Najważniejszym źródłem wiedzy jest obecnie bez wątpienia internet, który zapewnia najszybszy dostęp do największej ilości danych. W cyberprzestrzeni skorzystać można bowiem niemal ze wszystkich publicznych rejestrów (polskich i zagranicznych), wyszukać wszelkiego rodzaju publikacje medialne, a także pozyskać wiele nieformalnych informacji udostępnianych przez różne osoby choćby w mediach społecznościowych.

Kto wykorzystuje biały wywiad?

Biały wywiad stosowany jest powszechnie przez różne podmioty i instytucje. Z techniki tej korzystają m.in.:

  • agencje detektywistyczne,
  • funkcjonariusze organów ścigania i służb specjalnych – jawne źródła informacji pomagają im łapać przestępców i udowadniać im nielegalną działalność,
  • analitycy bankowi – np. przy weryfikacji klienta ubiegającego się o kredyt,
  • ubezpieczyciele – np. do sprawdzania zasadności roszczeń o odszkodowanie,
  • rekruterzy – do zdobywania i potwierdzania informacji na temat pracowników,
  • komornicy i windykatorzy – np. do poszukiwania majątku dłużnika,
  • dziennikarze, naukowcy, analitycy – do tworzenia różnych materiałów i publikacji.

Biały wywiad w pracy detektywa

W naszych blogowych wpisach wielokrotnie podkreślaliśmy, że prywatny detektyw nie może wykorzystywać wielu technik zarezerwowanych wyłącznie dla organów ścigania. W praktyce więc do jego podstawowych narzędzi pracy należy obserwacja oraz właśnie biały wywiad.

OSINT jest stosowany przez biura detektywistyczne w niemal każdej sprawie, ale najbardziej przydaje się przy realizacji następujących zleceń:

  • wywiad gospodarczy – polega on na weryfikacji sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, którą przeprowadza się najpierw na podstawie analizy jawnych źródeł danych, czyli np. raportów rocznych publikowanych w biuletynach sądowych, czy też informacji pozyskanych z rejestrów dłużników,
  • poszukiwanie osób (np. zaginionych krewnych, spadkobierców, dłużników) – w ich znalezieniu pomocne są media społecznościowe, fora internetowe, a także różne rejestry dostępne online,
  • ustalenia majątkowe – biały wywiad pozwala na wykrycie np. powiązań kapitałowych między spółkami lub znalezienie ukrytych składników majątkowych dłużników bądź osób unikających płacenia alimentów,
  • sprawy rozwodowe – OSINT jest niezwykle pomocny przy szukaniu dowodów zdrady małżonka.

Biały wywiad przeprowadzi tylko dobry detektyw!

Choć biały wywiad bazuje na ogólnie dostępnych zasobach danych, wyszukanie za jego pomocą informacji wcale nie jest takie proste. Najlepsze agencje detektywistyczne zatrudniają więc do jego przeprowadzania wysokiej klasy specjalistów np. informatyków, analityków, a nawet byłych funkcjonariuszy wywiadu. Jeśli więc potrzebujesz profesjonalnej pomocy prywatnego detektywa, wybierz usługi tego, który ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie do zdobywania danych za pomocą OSINT.

Biuro detektywistyczne Warszawa KOB GROUP