Jak wygląda sprawa o ustalenie ojcostwa w sądzie?

Jak wygląda sprawa o ustalenie ojcostwa w sądzie?

Na ogół przyjmuje się, że ojcem potomstwa zrodzonego w trakcie małżeństwa (lub nie później niż 300 dni po jego formalnym zakończeniu) jest mąż matki. Sprawa komplikuje się w przypadku dzieci pozamałżeńskich. W takiej sytuacji niejednokrotnie pojawia się konieczność ustalenia bądź zaprzeczenia ojcostwa na podstawie przeprowadzonych badań DNA. Podobnie jest z noworodkami wydanymi na świat przez mężatkę pozostającą w związku z innym mężczyzną niż mąż. Chcesz dowiedzieć się, jak zrobić testy na ojcostwo oraz jaka jest ich cena? A może interesuje Cię przebieg sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie biologicznego rodzicielstwa i zadawane w jej trakcie pytania? Zapraszamy do przeczytania artykułu.

Spis treści

Uznanie ojcostwa a jego sądowe ustalenie

Dzieci przychodzące na świat z nieformalnych związków z prawnego punktu widzenia mają niejasne pochodzenie. W ich przypadku zazwyczaj niezbędne okazuje się przeprowadzenie pewnych czynności mających na celu ustalenie, kto jest ojcem. W praktyce partner matki może dobrowolnie dokonać uznania swoich praw i obowiązków rodzicielskich względem potomstwa (nienarodzonego, jak i już urodzonego). W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Zwykle nie jest konieczne przeprowadzanie badań i testów DNA.

Jeśli domniemany ojciec dziecka nie poczuwa się do odpowiedzialności za nieletniego lub też ma poważne wątpliwości i pytania co do swojego faktycznego rodzicielstwa, konieczna jest sądowa sprawa o ustalenie ojcostwa. Jak wygląda takie postępowanie? Jak wskazują specjaliści z naszej agencji detektywistycznej w Warszawie, do wszczęcia procesu niezbędne jest złożenie stosownego wniosku. W pozwie należy zawrzeć dane osobowe stron oraz małoletniego i uzasadnienie wytoczenia powództwa.

Badania i testy DNA

Do sądowego ustalenia albo zaprzeczenia biologicznego rodzicielstwa dochodzi zazwyczaj na skutek przeprowadzonego badania DNA na ojcostwo. Specjalistyczne testy można wykonać zarówno w trakcie ciąży, jak i po urodzeniu potomka. Cena działań analitycznych uzależniona jest od różnych czynników. Można do nich zaliczyć np. termin, rodzaj materiału poddanego kontroli oraz sposób jego pobrania. Robione przez profesjonalne laboratoria w Warszawie i innych miastach badanie DNA na ojcostwo wskazuje na rodzicielstwo danej osoby w 99,999% oraz wyklucza je w 100%. Jest to najskuteczniejsza metoda potwierdzenia albo zaprzeczenia biologicznego pokrewieństwa dorosłej osoby z domniemanym potomkiem.

Przebieg sprawy o ustalenie ojcostwa

Zastanawiasz się, jak wygląda sprawa o ustalenie ojcostwa? Tego typu postępowania zazwyczaj toczą się przed sądami rejonowymi właściwymi dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej. Istotny jest czynny udział domniemanego ojca w całym procesie. W przeciwnym razie sędzia może nałożyć na niego karę grzywny w stosownej wysokości albo zastosować środek w postaci przymusowego sprowadzenia na rozprawę.

Przeprowadzone przez laboratorium współpracujące z naszą agencją detektywistyczną w Warszawie badanie ojcostwa stanowi ważny materiał dowodowy. W trakcie postępowania sąd przesłuchuje również matkę oraz domniemanego ojca dziecka, a także innych świadków. Pytania na sprawie o zaprzeczenie ojcostwa albo jego potwierdzenie mogą być różne. Zwykle dotyczą:

    • historii relacji między partnerami;
    • intymnego współżycia;
    • ewentualnego uprawiania stosunków seksualnych przez matkę z innymi mężczyznami.

Złożone przez strony zeznania zostają później poddane weryfikacji.

Ustalenie ojcostwa – dlaczego jest tak ważne?

Z prawnego punktu widzenia ustalenie biologicznego rodzicielstwa choćby za pomocą takich metod jak test na ojcostwo (którego cena na ogół jest niska), uznaje się za bardzo ważne. Pozwala odkryć, jakie jest faktyczne pochodzenie dziecka. To sprzyja normalizacji stosunków pomiędzy byłymi partnerami, jak i rodzicami oraz ich potomstwem. Wobec mężczyzn, których ojcostwo zostało potwierdzone dzięki badaniom DNA, można wysunąć żądanie o opłacanie alimentów na rzecz potomka. Z drugiej strony trzeba też pamiętać o tym, że mają oni prawo do utrzymywania kontaktów z dziećmi. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Biuro detektywistyczne Warszawa KOB GROUP