WYWIAD
ŚRODOWISKOWY

Detektywistyczny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu zebrania jak najszerszych i wyczerpujących informacji na temat osoby poddawanej wywiadowi. Wywiad środowiskowy może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i firm. W obu przypadkach istotą usługi jest w pierwszej kolejności analiza nadrzędnych celów klienta (do jakich czynności, decyzji czy w obrębie jakich okoliczności życiowych zbierane są informacje), a po uzyskaniu wiedzy dotyczącej potrzeb, przeprowadzenie starannego i wnikliwego wywiadu środowiskowego, który może dostarczyć ogromnie dużo informacji na temat badanego podmiotu.

Wywiad środowiskowy – jakie informacje możesz zdobyć w ten sposób?

Wywiad środowiskowy w ogólnym ujęciu polega głównie na zdobyciu informacji od firm/osób z bliskiego środowiska osoby badanej. Obok uzyskania potrzebnych danych, istotną cechą detektywistycznego wywiadu środowiskowego jest dyskrecja. „Prześwietlana” osoba nie powinna bowiem posiadać wiedzy na temat tego, że ktoś ją sprawdza. Wszystkie informacje zbierane są więc niejawnie, chyba, że wola klienta jest inna.

Informacje w wywiadzie środowiskowym pozyskiwane są różnymi metodami socjotechnicznymi z elementami skutecznej perswazji, psychologii oraz specjalistycznych technik analityczno-badawczych, stosowanych w branży detektywistycznej. Można w ten sposób zdobyć między innymi informacje na temat przeszłości, podejmowanych działań i decyzji, adresów – zamieszkania, zameldowania, przebywania czy pracy, źródeł dochodu oraz jego wysokości, kontaktów prywatnych lub biznesowych, wyjazdów, udziału oraz pełnionej roli
w konkretnych wydarzeniach, wykształcenia, kwalifikacji czy deklarowanych umiejętności (w przypadku kandydatów do pracy).

Wywiad środowiskowy – jak możemy ci pomóc?

Detektywistyczny wywiad środowiskowy rozpoczyna precyzyjne badanie potrzeb klienta. To do nich detektyw dostosowuje wybrane techniki i metody badawcze. W następnej kolejności grupa badawcza przeprowadza staranny i wnikliwy wywiad. Współpracę finalizuje obszerny i szczegółowy raport, w którym czytelnie przedstawione są wszystkie pozyskane dane. Agencja detektywistyczna KOB GROUP każdorazowo dostosowuje procedury do potrzeb. Dbamy o skuteczność oraz dyskrecję.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 24/7

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ:

FORMULARZ KONTAKTOWY
  KOB GROUP Kompleksowa ochrona biznesu, detektywi

  Agencja detektywistyczna KOB GROUP
  ul. Trakt Lubelski 225 D
  04-667 Warszawa
  +48 730 730 033
  biuro@kobgroup.pl
  24h / 7dni