Kiedy zatrudnić agencję detektywistyczną do obserwacji KOB GROUP KIEDY ZATRUDNIĆ AGENCJĘ DETEKTYWISTYCZNĄ DO OBSERWACJI?

Kiedy zatrudnić agencję detektywistyczną do obserwacji?

Jedną z usług, jaką proponuje detektyw, jest obserwacja osób lub mienia. Najprościej tłumacząc, jest to metoda śledcza służąca do gromadzenia informacji. Wymaga ona odpowiednich umiejętności oraz niekiedy zastosowania specjalnych narzędzi. Sprawdź, na czym dokładnie polega ta technika detektywistyczna i kiedy warto zlecić jej przeprowadzenie profesjonalistom.

Na czym polega obserwacja detektywistyczna osób i miejsc?

Opisywana obserwacja detektywistyczna osób i miejsc dotyczy metody operacyjnej, jaką stosują detektywi oraz organy ścigania. Polega na zdobywaniu informacji na temat określonego człowieka lub mienia poprzez dyskretne obserwowanie. Taka czynność może mieć charakter dynamiczny, gdy wymaga śledzenia przemieszczającej się osoby, albo może być statyczna, gdy odbywa się przez dłuższy czas w konkretnym miejscu.

W zależności od potrzeb obserwowaniem danego obiektu może zajmować jeden detektyw lub cały zespół specjalistów. Jeśli jest to konieczne, usługa realizowana jest przez wiele tygodni i w różnych miejscach, nawet poza granicami kraju.

Podczas wykonywania czynności obserwacyjnych detektywi wykorzystują różne środki transportu, a także specjalistyczny sprzęt, aby profesjonalnie udokumentować pozyskane informacje poprzez wykonanie zdjęć lub nagrań audio-video. Detektywi zazwyczaj też sporządzają pisemne raporty, w których przedstawiają wyniki swoich działań.

W jakich sytuacjach warto zlecić detektywowi obserwację?

Należy podkreślić, że obserwacja detektywistyczna osób i miejsc jest wykorzystywana przez detektywów przy bardzo wielu sprawach, ponieważ jest to ich podstawowa metoda pozyskiwania danych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze sytuacje, w których warto zlecić fachowcom jej przeprowadzenie.

Wykrycie lub udowodnienie zdrady małżonka

Najczęściej śledzenie osób okazuje się niezbędne w celu potwierdzenia zdrady współmałżonka. O pomoc w tym zakresie zgłasza się do agencji detektywistycznych wiele osób, które niepokoją dziwne zachowania partnera lub partnerki mogące świadczyć o niewierności. Podejrzenia budzą zazwyczaj coraz późniejsze powroty z pracy, częste wyjazdy służbowe, czy też odbywanie rozmów telefonicznych przy zamkniętych drzwiach.

Rolą detektywa w takiej sytuacji jest odpowiednio długa obserwacja małżonka, aby w jej wyniku można było potwierdzić lub wykluczyć zdradę albo przedstawić inne przyczyny zmiany jego zachowania. W przypadku stwierdzenia jego niewierności detektyw może również zebrać odpowiedni materiał dowodowy, który będzie mógł być podstawą wniesienia pozwu o rozwód.

Potwierdzenie wiarygodności partnera obecnego lub byłego

O zleceniu obserwacji detektywistycznej warto także pomyśleć, gdy konieczne jest potwierdzenie wiarygodności partnera lub partnerki. W ten sposób można na przykład sprawdzić, co jest przyczyną kłopotów finansowych w domu, ponieważ może nią być uprawianie hazardu przez współmałżonka lub prowadzenie przez niego podwójnego życia.

Detektyw może również odkryć majątek lub źródło dochodów ukrywane przez byłego partnera, który notorycznie uchyla się od płacenia alimentów. Dzięki pozyskanym informacjom można skuteczniej dochodzić swoich roszczeń przed sądem i u komornika. Fachowo przeprowadzona usługa obserwacji pomoże też ustalić, jak były małżonek lub małżonka opiekuje się dziećmi – czy np. nie dopuszcza się zaniedbań lub przemocy wobec małoletnich.

Kontrola dzieci

Z usług agencji detektywistycznych korzystają także rodzice, którzy niepokoją się o swoje dzieci. Dzięki dyskretnej obserwacji detektyw może wykryć, czy pociecha przypadkiem nie wpadła w złe towarzystwo, czy nie bierze narkotyków, albo czy nie zajmuje się nielegalną działalnością mogącą skutkować poważnymi problemami z prawem. Zamiast snuć domysły, co może grozić dziecku, lepiej zwrócić się o pomoc do fachowca. Ustalenia detektywa rozwieją wątpliwości i co najważniejsze, mogą uratować małoletniego przed negatywnymi konsekwencjami jego „lekkomyślnych” czynów.

Weryfikacja nowego znajomego

Kolejnym przypadkiem, w którym obserwacja detektywistyczna może okazać się wręcz ratunkiem, jest wykorzystanie jej do sprawdzenia nowo poznanej osoby. Coraz częściej single szukają partnera przez internet i niestety zdarza się, że trafiają na oszustów matrymonialnych. Jest to zwykle bardzo bolesne w skutkach, ponieważ wiąże się nie tylko z rozczarowaniem miłosnym, ale nierzadko także utratą dużych sum pieniędzy. Oszuści rozkochują swoje ofiary, a potem wyłudzają od nich pożyczki, których nigdy nie zwracają. Samodzielnie trudno zweryfikować, czy dana osoba jest uczciwa i czy ma szczere zamiary. Pomóc w tym może detektyw, który poprzez śledzenie znajomego sprawdzi, czy podał on prawdziwe informacje na swój temat (choćby w kwestii miejsca zamieszkania i pracy) lub czy nie ma przypadkiem rodziny i nie prowadzi podwójnego życia.

Sprawdzenie pracownika lub kontrahenta

Nasza agencja detektywistyczna w Warszawie zajmuje się również obserwacją pracowników lub kontrahentów na zlecenie firm. O realizację takiej usługi prosi wielu przedsiębiorców, którzy mają wątpliwości co do wiarygodności i uczciwości współpracujących z nimi osób.

Weryfikacja podwładnego jest najczęściej konieczna w przypadku pojawienia się podejrzeń, że pracuje on dla konkurencji i wynosi z firmy ważne informacje. Poprzez dyskretne obserwowanie pracowników detektyw może także wskazać osobę, która dokonuje kradzieży na terenie zakładu pracy lub w inny sposób działa na niekorzyść pracodawcy.

Z kolei śledzenie kontrahenta może pomóc w ustaleniu, z kim prowadzi on współpracę, czy jego działalność jest w pełni legalna lub, czy nie jest powiązany z konkurentem biznesowym.

Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z usług detektywa!

Jak widać, obserwacja detektywistyczna okazuje się przydatna przy wyjaśnianiu wielu spraw – zarówno tych w sferze osobistej, jak i biznesowej. Jeśli któraś z opisanych wyżej sytuacji Cię dotyczy, zwróć się po pomoc do fachowców. Dzięki przeprowadzeniu w sposób profesjonalny i dyskretny usługi detektyw pozyska dla Ciebie wszystkie potrzebne informacje i ułatwi rozwiązanie problemu.

Usługi detektywistyczne Warszawa tani detektyw warszawa KOB GROUP

KOB GROUP Kompleksowa ochrona biznesu, detektywi

Agencja detektywistyczna KOB GROUP
ul. Trakt Lubelski 225 D
04-667 Warszawa
+48 730 730 033
biuro@kobgroup.pl
24h / 7dni